Modificarea ghidului solicitantului aferent apelului POR/2018/1/1.1 A/1

Prin Ordinul MDLPA nr. 638/21.04.2022 a fost modificat  Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2018/1/1.1 A/1, fiind eliminata clauza prin care perioada maxima de implementare a proiectelor este de 36 de luni.

Astfel, la sectiunea 4.3 Eligibilitatea proiectului si a activitatilor, punctul 8 va avea urmatorul cuprins: “8) Perioada de implementare a activitatilor proiectului dupa semnarea contractului de finantare nu depaseste data de 31.12.2023. Perioada de implementarea a activitatilor proiectului se refera atat la activitatile realizate inante de depunerea cererii de finantare, cat si la activitatile ce urmeaza a fi realizate dupa momentul contractarii proiectului si nu depaseste data de 31.12.2023.

Anexa 10.5 “Clauze specifice prezentului apel de proiecte” va avea cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din Ordinul 638/21.04.2022.

Descarca Ordinul MDLPA nr. 638/21.04.2022 + Anexa