Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1

MDRAP a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor È‹n cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/1/1.1.C./1”.
 
Principalele modificari prevad:
- prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finantare utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS pana la data de 25.08.2018, ora 10.00.
- clarificarea unor neconcordante in continutul ghidului cu privire la:

• acceptarea inscrierii provizorii a dreptului de proprietate la depunerea cererii de finantare, in conditiile mentionate deja in cadrul ghidului,
• continutul explicatiilor legate de completarea grilei de evaluare tehnica si financiara cu privire la punctajele maxime ce pot fi acordate pentru subcriteriile 2.2, 4.1, 4.2, 5.1,
• solicitarea de clarificari din cadrul grilei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii.

- a fost modificata anexa cu domeniile de specializare inteligenta in conformitate cu modificarea asupra schemei de minimis aplicabile si a fost eliminata necesitatea prezentarii dovezii asigurarii cofinantarii la cheltuielile eligibile si ne-eligibile in etapa precontractuala.
- a fost inclusa o prevedere legata de atentionarea potentialilor solicitanti cu privire la clasele CAEN in care se implementeaza un rezultat al cercetarii din domeniile de specializare inteligenta mentionate in Anexa 2.A la ghid. Activitatea vizata de clasele respective nu trebuie sa fie exclusa de domeniile mentionate de regulamentul FEDR si de minimis aplicabil.
- a fost inclusa o atentionare adresata potentialilor aplicanti cu privire la riscul duratei perioadei de derulare a procesului de evaluare, selectie si contractare prin raportare la prevederea existenta asupra mentinerii criteriilor de eligibilitate.
 
Descarca Ghid specific

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022