Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul de proiecte POR/2017/4/4.2/1

In data de 19.02.2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.2/1, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Obiectivul specific 4.2 - Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.

Modificarile vizeaza:

  • eliminarea din Anexa 4.2.2. Grila de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii a punctului 23 aferent criteriului  XIV.Lista de proiecte prioritare pentru Axa prioritara 4 a POR 2014-2020 din Documentului Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020, „Valoarea eligibila nerambursabila a Cererii de finantare se incadreaza in alocarea financiara a municipiului pentru O.S. 4.2?"
  • completarea punctului 10.”Decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii emisa de la autoritatea pentru protectia mediului”, sectiunea 4.1 Anexe la depunerea cererii de finantare cu referirea la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.

Descarca Ghid specific
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare