Modificarea si completarea Ghidului Solicitantului POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI

MDRAPFE a emis ordinul de modificare si completare a Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI din cadrul POR 2014-2020.
 
Principalele modificari prevad:
1. Pentru dovedirea dreptului invocat de beneficiar asupra imobilului pe care se propune a se realiza investitia (daca documentele finale privind proprietatea publica nu au fost depuse inainte de semnarea contractului de finantare), se accepta:
1) Extrasul de carte funciara actualizat din care sa rezulte inscrierea definitiva a dreptului de proprietate publica asupra imobilului, precum si incheierea;
2) Hotararea Guvernului actualizata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, privind proprietatea publica asupra imobilului, cel mai tarziu la data emiterii autorizatiei de construire aferente proiectului, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data intrarii in vigoare a contractului de finantare.
 
2. Actualizarea clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificarilor formei de contract din Ghidul general.
 
Descarca Ghid Specific
Sinteza modificarilor

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022