NOTIFICARE ANAP privind neacceptarea in procedurile de achizitie publica/sectoriala a garantiilor de participare/de buna executie emise de catre institutiile financiare nebancare

În data de 10.01.2022, pe site-ul ANAP a fost publicată o notificare privind neacceptarea în procedurile de achiziție publică/ sectorială a garanțiilor de participare/de bună execuție emise de către instituțiile financiare nebancare.

Prin notificarea respectivă, ANAP precizează că ”raportat la prevederile legislației privind achizițiile publice/ sectoriale ce impun constituirea garanției printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit, reiese faptul ca autoritatea/ entitatea contractantă NU poate accepta constituirea garanției de participare/ de bună execuție printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiară nebancară.”

Având în vedere cele menționate în notificarea ANAP, începând cu această dată, nu mai pot fi acceptate garanții de bună execuție emise de IFN-uri, ca documente justificative în cadrul cererilor de plată/ rambursare.

În consecință, vă rugăm să efectuați demersurile pentru a putea prezenta în cadrul cererilor de plată/ rambursare documente justificative privind constituirea garanțiilor de bună execuție, întocmite în conformitate cu prevederile legale.

Menționăm că, pentru evitarea blocării implementării proiectelor, conform informării AM POR, cererile de rambursare/ plată aflate în procesare la AM/OI la data notificării ANAP, în care se decontează cheltuieli din cadrul contractelor care se află în situația descrisă mai sus, se vor verifica, aviza/ autoriza cu documentele justificative existente la dosar, iar instrumental de garantare emis conform notificării ANAP se va verifica la următoarea cerere de rambursare/plata ce va fi depusă de către beneficiar.

Notificarea ANAP poate fi consultată aici.