Prelungirea perioadei de depunere a proiectelor vizand apelul 1.1.B - Sprijinirea parcurilor stiintifice si tehnologice (PST)

AM POR a modificat, in data de 05.02.2019, ORDINUL ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr 5277/2018 pentru aprobarea aprobarea Ghidului solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea B - Sprijinirea Parcurilor Stiintifice si Tehnologice. Programul Operational Regional 2014-2020.

Modificarea prevede prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu 2 luni, respectiv pana la data de 13 aprilie 2019, ora 12.00.

Descarca Ordin de modificare

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022