Prelungirea perioadei de depunere a proiectelor vizand apelul POR/2018/4/4.1/3/ in parteneriat

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis, in data de 19.02.2019, ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Obiectivul specific 4.1  - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, pana la data de 08.05.2019, ora 12.00.

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.

Ordin de modificare