Prelungirea termenului de depunere pentru proiectele care vizeaza iluminatul public in cadrul axei prioritare 3

Pe 13.08.2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare si completare a Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea C – Iluminat public (cu modificarile si completarile ulterioare).
 
Astfel, principalele modificari vizeaza:
• prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu doua luni de zile, data de inchidere a depunerii de proiecte fiind 18.10.2018, ora 10.00
• indreptarea erorii materiale prin eliminarea mentiunii de la sectiunea 4.1 Eligibilitatea solicitantilor, punctul 5 - Furnizarea/ prestarea serviciului de iluminat public prin intermediul unui operator referitoare la prezentarea Avizului Consiliului Concurentei
• au fost actualizate sectiunile relevante din Conditiile specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare
 
Consulta forma consolidata a Ghidului specific

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022