Rezultatele procesului de colectare si analiza scrisori de intentie pentru Axa 1 POR - Promovarea transferului tehnologic

In data de 24.03.2017, s-a incheiat procesul de colectare a propunerilor de scrisori de intentie aferente procesului de programare pentru Axa 1 POR – Promovarea transferului tehnologic la nivelul Regiunii Nord-Est.

Pana la termenul limita, au fost depuse 36 scrisori de intentie, care au fost analizate de catre expertii ADR Nord-Est si Comisia Consultativa Academica, conform metodologiei de analiza propusa de MDRAPFE si supuse spre avizare Comitetului Regional de Inovare (CRI), care s-a reunit in data de 28.03.2017. Urmatoarele aspecte au fost agreate in legatura cu modul de valorificare a acestui portofoliu de propuneri:

  • toate scrisorile primite vor face parte din portofoliul Documentului Cadru Regional Nord-Est (strategia de specializare inteligenta pentru dezvoltarea serviciilor de transfer tehnologic), promotorii acestora fiind singurii potentiali aplicanti pentru Axa 1 POR;
  • in situatia in care exista mai multe scrisori de intentie inaintate de acelasi promotor, decizia de depunere a uneia sau mai multor cereri de finantare, individual sau in parteneriat, va apartine promotorului, in functie de conditiile stabilite prin Ghidul Conditii Specifice Axa 1 POR;
  • fiecare scrisoare de intentie trebuie sa vizeze crearea sau modernizarea unei singure entitati de transfer tehnologic, conform Legii nr. 406/2003, pe care sa o acrediteze pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului finantat prin Axa 1 POR;
  • fiecare scrisoare de intentie poate avea un domeniu principal de specializare inteligenta si unul secundar, in cuprinsul cererii de finantare putand fi facuta referire la corelarea cu alte domenii de specializare / provocari societale, asa cum sunt identificate in Documentul Cadru Regional Nord-Est (www.old.adrnordest.ro - Inovare - Axa1 POR).

In perioada imediat urmatoare se asteapta lansarea pentru consultare a Ghidului Conditii Specifice Axa 1 POR, ADR Nord-Est avand in vedere organizarea de sesiuni de informare cu promotorii de scrisori de intentie.

Lista scrisorilor de intentie din portofoliul Regiunii Nord-Est

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022