Prioritatea 3.1A [apel 2017]

licitatie inchisa

Axa Prioritara 3, Prioritatea de Investitii 3.1, Operatiunea A – cladiri rezidentiale - APEL 2

Obiectivul specific al acestei operatiuni este cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari.
 
Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitati specifice realizarii de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale: imbunatatirea izolatiei termice, modernizarea sistemului de incalzire, reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic etc.
 
Categorii de beneficiari eligibili:
Beneficiarii proiectelor depuse in cadrul apelului de proiecte sunt Unitatile administrativ-teritoriale din mediul urban.
 
Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 76,85 mil euro.
 
Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Data si ora deschidere apel de proiecte: 27 iulie 2017
Data si ora incepere depunere de proiecte: 28 august 2017, ora 10.00
Data si ora inchiderii cererii de proiecte: 28 februarie 2018, ora 10.00

Ghidul solicitantului - Prioritatea 3.1 - APEL 2 - 27.07.2017

Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI si POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat in data de  27.07.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene.
 
Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul integrat de management - aplicatia MY SMIS.

Legaturi utile: Prioritatea 3.1A - apel 1

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022