Intrebari frecvente POR 2014-2020

Selectati prioritatea de investitii din meniul de mai jos:

Ordonanta nr. 15/2021

Ca urmare a sesiunii de informare avand ca subiect modalitatea de aplicare a Ordonantei nr. 15/2021, a carei inregistrare poate fi urmarita aici, regasiti mai jos intrebarile adresate in scris de catre participanti, raspunsurile aferente acestor intrebari, dar si un model de Act Aditional de ajustare.

1. Care este, va rog, data limita de incheiere a actelor aditionale?

30 de zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei. Avand insa in vedere ca nu exista in reglementarea legala un termen de decadere, si ca actele aditionale trebuie incheiate orice ar fi in conditii legale (inclusiv obtinerea HCL/ HCJ), consideram ca, in masura in care acest lucru nu este posibil, depasirea datei de 04.10.2021 pentru incheierea actului aditional nu va fi un impediment in adoptarea masurilor cu privire la ajustare.
Mai mult decat atat, Alin (11) din Art 2. al Ordonantei, spune ca Autoritatile Contractante sunt obligate in acest sens “sa initieze” demersurile de incheiere a actelor aditionale, nu sa le si aiba incheiate.

2. Este 4 octombrie, adica lunea viitoare, termenul limita pentru încheierea AA? (atunci expira 15+15 zile de la 3/09)

Idem raspunsul anterior

3. Coloana 8=-6-7 din Anexa1.1 la Ordinul 1336 este cumva 8=6-7?

Da, este corecta observatia dumneavoastra. Reiteram insa si cele discutate in intalnire: trebuie identificate insa si lucrarile care au fost executate FIZIC si care nu au situatii de lucrari (acceptate sau nu), si care, si ele, ar trebui deduse din restul FIZIC ramas de excutat (coloana 8). De aceea, coloana 7 ar trebui sa cuprinda si lucrari care nu au in mod necesar Situatii de lucrari emise. O alta optiune ar fi aceea de a aduga o coloana in care aceste lucrari (executate, si fara situatii de lucrari) sa se evidentieze distinct si sa se deduca si ele din totalul lucrarilor contractate in vederea calcularii restului fizic de executat.

4. Buna ziua! Pentru contractele semnate după data de 1 ianuarie 2021 indicele Mo folosit este cel aferent lunii ianuarie 2021 sau lunii în care s-a semnat contractul (de ex. aprilie 2021)?

Data initierii procedurii, nu data incheierii Contractului de lucrari, ne indica indicele de cost la care ne raportam. Astfel, daca procedura de achizitie a fost initiata (deci cu atat mai mult pentru un contract incheiat dupa aceasta data) dupa luna ianuarie 2021, indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021 va fi inlocuit cu indicele de cost in constructii pentru costul materialelor cu 30 de zile inainte fata de termenul limita de depunere a ofertelor, stabilit in cadrul procedurii de atribuire. Daca data cu 30 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor este anterioara lunii ianuarie 2021 se ia in calcul indicele lunii ianuarie 2021. Daca procedura a fost initiata inainte de 01.01.2021, ne raportam la indicele de cost din luna ianuarie 2021.

5. In ''Metodologia privind ajustarea preturilor '' la capitolul III pe randul doi este expresia : ''POT fi ajustate''. Asta inseamna ca depinde de ''putinta cuiva'' sau este obligatoriu sa se faca ajustarea?

In textul Ordonantei, Art2. Alin (11) se mentioneaza ca Autoritatile/ Entitatile contractante (….) sunt obligate sa initieze demersurile legale in vederea ajustarii pretului (…).
In mod evident, consideram obligatorie ajustarea DOAR in conditiile in care Contractorul o solicita, si DOAR daca Autoritatea identifica si sursa de finantare pentru ajustare; tot Metodologia precizeaza ca pentru situatia cresterii valorii neeligibile a proiectului (daca este cazul), cand se impune si modificarea contractului de finantare in sensul cresterii valorii totale prin cresterea valorii neeligibile, ca modificarea poate intervene in conditiile in care Beneficiarii isi pot asuma, IN MOD LEGAL, acesta crestere a valorii.

6. Trebuie actualizata si valoarea Garantiei de Buna Execuție la fiecare situatie de plata (act aditional)?

Daca este convenita prin contract constituirea GBE prin retineri succesive, doar depunerea initiala va fi completata de catre Contractor; la fiecare situatie de lucrari/ factura, viramentul sumei care reptrezinta retinerea pentru constituirea GBE se va face ca si pana atunci.
Daca avem o garantie constituita printr-un instrument de garantare (polita) valoarea asigurata se va suplimenta corespunzator.

7. Termenul de incheiere a actului aditional cu contructorul (4 octombrie) este termen de decadere?

Raspuns anterior.

8. Buna ziua, ca propunere, avand in vedere ca sunt peste 180 contracte de lucrari gestionate la nivelul OI POR NE, OI ar putea transmite beneficiarilor un model cadru (continut cadru - ce tip de informatii sa contina actul aditional) al actelor aditionale la contractele de lucrari, precum si lista documentelor justificative aferente (borderouri lucrari, memoriu, nota fundamentare, anexa 1.1 samd), astfel incat beneficiarii sa aiba o abordare unitara in elaborarea actelor aditionale si verificarea la OI POR sa fie mai facila? Multumesc! CJ NEAMT

Da, in urma intalnirii noastre, am decis ca in foarte scurt timp sa va propunem modele pentru documentele invocate de dumneavoastra.

9. In actul aditional cu constructorul trebuie prevazuta, pe langa formula de actualizare si valoarea suplimentara rezultata din ajustarea "restului de executat la materiale" si noul pret al contractului?

Da, se include si valoarea suplimentara, cu precizarea ca aceasta va fi actualizata in momentul in care, in functie de evolutia indicilor de cost, suma suplimentara prevazuta in actul initial nu va mai fi suficienta. Anexa 1.1. va face parte integranta din Actul aditional. Valoarea finala a contractului va fi cunoscuta dupa ultima situatie de lucrari, mai exact cand se va cunoaste indicele de cost pentru luna aferenta ultimei situatii de lucrari. Sfatul nostru este de a mentiona si valoarea estimata a ajustarii, deoarece in caz contrar ati fi nevoiti sa intocmiti acte aditionale (si poate sa si supuneti aprobarii CL majorarea contractului / contractelor de lucrari) dupa prezentarea fiecarei situatii de lucrari si inainte de plata facturilor si totul din motive de angajament legal.
Consideram ca actul aditional care se va incheia poate sa se refere doar la introducerea formulei de ajustare, dar ulterior va fi necesar, din motive de angajament legal sa aveti acte aditionale cu valori la fiecare situatie de lucrari.
Prin modelele pe care intentionam sa vi le propunem, vom raspunde si mai concret acestei intrebari.

10. Intelegem ca in Actul Aditional la contractul de lucrari se va trece atat formula de ajustare cat si valoarea ajustata. In acest caz, ajustarea se mai face la fiecare situatie de plata inaintata de constructor (existand posibilitatea ca indicii statistici utilizati sa difere de la o situatie de lucrari la alta)?

Da, se face la fiecare situatie de plata.
Actul aditional stabileste o valoare estimate maxima pana la care, din punct de vedere al angajamentului legal, Autoritatea poate plati ajustarea; in fiecare situatie de lucrari se calculeaza insa contravaloarea acestei ajustari corespunzatoare strict lucrarilor (doar pt materiale, mai exact) evidentiate in Situatie, cu utilizarea indicilor disponibili pentru acel moment. Se vor factura in continuare de catre Contractor si eventuale recalculari ale ajustarilor din situatii de lucrari anterioare, pe masura publicarii indicilor.

11. Sunt reprezentantul unei societăți care prestează lucrări și am și eu si reprezentatii primăriei pentru care lucrez, o nelămurire: se ajustează doar prețul materialelor și care este formula de calcul ptr indicele de ajustare ? ptr ca formula de qjustare din OG15 se aplica la restul de executat valoric ( nu numai materiale)

Conform OG 15, se ajusteaza doar valoarea materialelor care se pun in opera dupa momentul aparitiei Ordonantei. Conform Metodologiei, Coeficientul de ajustare (An) care se aplica:
a) la incheierea actului aditional, la valoarea estimata a materialelor, cu pret conform ofertei, ca parte a restului de excutat la momentul incheierii actului aditional
b) la emiterea situatiilor de lucrari care ii urmeaza actului aditional, la valoarea materialelor puse in opera, pe masura implementarii.
Formula este cea din metodologie,
An= av+m*Mn/Mo
av este procentul de avans, daca acesta este acordat la data calculului;
M=1-av ;
Mn, Mo- indicii de cost in constructii pentru costul materialelor (Mn - pentru luna de referinta , pentru care gasim valori pentru o data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii de referinta, iar Mo- indicele pentru luna Ianuarie 2021 sau ulterior- luand in considerare data limita de depunere a ofertelor- 30 de zile inainte de aceasta).
Daca nu avem avans acordat, coeficientul pe care il aplicam la valoarea materialelor este rezultatul raportului dintre Mn si Mo.

12. Pot sa fac actul aditional la lucrari, (fara HCL)daca nu am bani in buget? ca depasesc valorile din contractul de finantare?

Consideram ca este necesar HCL.

13. Cred că ar fi utilă o propunere, din partea regiunii de N-E, de modificare a OG 15 prin care să se prelungească termenul de 15 zile alocat beneficiarilor.

In opinia noastra, nu este nevoie de acest demers; asa cum spuneam intr-un raspuns anterior, exista suficiente argumente in textul metodolgiei din care intelegem ca important este ca aceasta decizie sa se ia IN MOD LEGAL, in primul rand.

14. In cazul unei investitii pe axa 4.4, pentru care avem deja cheltuieli neeligibile (depasim paritatea de 7700 euro pe scolari), ajustarea se traduce in cresterea costurilor neeligibile. In cazul in care se va aproba OG de modificare la OG 15/2015 vom putea beneficia de suportarea de la bugetul de stat a valorii ajustarii materialelor (chiar daca sunt incadrate pe neeligibile)?

Da, atat Ordinul cat si Metodologia se refera la Contractul de lucrari, nu doar la partea sa eligibila.

15. Buna ziua! Prin economii se poate intelege si reducerile financiare (corectiile) primite?

NU. Pe acelea nu le mai putem utiliza. Corectia nu este economie!

Intrebari frecvente Prioritatea 2.1A / apel 2019

1. O firma care doreste sa solicite finantare pe codul CAEN 4120 - Lucrari de constructii rezidentiale si nerezidentiale, poate propune achizitionare unor echipamente care sa pregateasca terenul pentru constructii (ex. buldoexcavator).

In situatia in care, in cererea de finantare, solicitantul justifica necesitatea achizitionarii unui echipament (de ex. buldoexcavator) pentru desfasurarea activitatii societatii, precum si faptul ca va utiliza acel echipament preponderent pentru domeniul (clasa CAEN) vizat de investitie, echipamentul poate fi considerat eligibil.

2. O societate aplicanta pe POR 2.1.A care are in anul 2018 nr mediu de salariati 4 si in anul 2019 un nr efectiv de 2 salariati cu norma intreaga, cati salariati trebuie sa aiba la momentul contractarii?

Conform ghidului specific, Eligibilitatea solicitantului:

"a) Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare

Sau

b) Solicitantul are cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare

Daca criteriul 4.a) este indeplinit, atunci criteriul 4.b) nu se aplica. In aceasta situatie, devin obligatorii:

- Pastrarea numarului mediu de salariati cel putin la nivelul inregistrat in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare (conditie de eligibilitate aplicabila pe tot parcursul perioadei de evaluare, selectie, contractare, implementare si monitorizare (3 ani dupa efectuarea platii finale cadrul contractului de finantare).

- Atingerea tintei stabilite pentru cresterea numarului mediu de salariati, daca proiectul prevede si este punctat suplimentar (la evaluarea tehnica si financiara) pentru cresterea numarului mediu de salariati."

Astfel, in situatia prezentata, la momentul contractarii solicitantul trebuie sa aiba un numar mediu de 4 salariati (verificarea se va face in baza situatiilor financiare recente sau a altor documente cum ar fi: Registrul general de evidenta a salariatilor listat de pe portalul Inspectei Muncii sau registru salarariati sau contracte per salariat din Revisal).

3. In Ghidul Solicitantului pentru Masura 2.1A se considera cheltuieli eligibile investitiile in brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare. In aceasta categorie intra si francizele?

Francizele nu sunt cheltuieli eligibile in cadrul P.I. 2.1.A.

4. In cadrul unui proiect ce va fi depus pe POR 2.1 A, in cadrul listei de documente este trecut contractul de comodat/ folosinta cu titlul gratuit/ inchiriere ca document justificativ pentru locatia implementarii proiectului. Aceste contracte de comodat/folosinta/inhciriere trebuie sa fie incheiate in forma autentica la notar? Aceste documente trebuie insotite de documentele ce dovedesc dreptul de proprietate al comodantului/proprietarului de drept?

Conform grilei CAE, punctul 16 "Documentele ce dovedesc dreptul de proprietate/ concesiune/ superficie/ uzufruct trebuie sa fi fost incheiate in forma autentica inainte de depunerea CF."

Contractul de comodat si contractul de inchiriere sunt valabile atat sub semnatura privata, cat si in forma autentica, la notariat si nu trebuie insotite de alte documente care sa dovedeasca dreptul de proprietate al comodantului/proprietarului.

5. POR 2.1.A - document „Decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului” sau „Clasarea notificarii” (dupa caz) pentru care, in grila de evaluare CAE, se precizeaza ca „Lipsa actului poate face obiectul clarificarilor”. Va rugam sa ne transmiteti daca, in urma clarificarilor, se transmite documentul avand data eliberarii ulterioara datei transmiterii cererii de finantare, proiectul va fi respins.

Avand in vedere ca, in acest caz, grila CAE nu precizeaza altfel, AM POR considera ca transmiterea documentului emis ulterior depunerii CF este acceptabila.

6. Se poate cumpara autoutilitara de 3,5 tone sau caravana accesand masura 2.1.A?

Conform ghidului solicitantului, nu sunt eligibile cheltuielile cu "achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, asa cum sunt ele clasificate in Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate in care se doreste realizarea investitiei propuse prin proiect, cu exceptia Clasei 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”". Avand in vedere ca autoutilitara, cat si caravana fac parte din subgrupa 2.3, ele nu sunt eligibile pentru finantare prin masura 2.1.A.

7. Dovada finantarii beneficiarului trebuie sa acopere intreaga valoare a proiectului?

Dovada capacitatii financiare trebuie sa acopere cel putin valoarea contributiei totale a solicitantului (i.e. contributia la valoarea eligibila si valoarea cheltuielilor neeligibile, indiferent de tipul acestora).

8. Se poate atasa la cererea de finantare un Certificat de Urbanism emis in vederea intocmirii PUZ?

Certificatul de urbanism trebuie sa fie emis in scopul autorizarii investitiei propuse in proiect.

9. Se poate depune un singur proiect de catre o societate, cu investitie in 2 puncte de lucru, in aceeasi regiune?

O investitie eligibila in cadrul PI 2.1.A se poate realiza la doua locuri de implementare atata timp cat sunt respectate toate conditiile de eligibilitate, iar proiectul de investitie este unul unic si interdependent (nu consta, de fapt, in doua investitii distincte sub umbrela unei singure cereri de finantare).

10. Pentru un proiect care vizeaza modernizarea unei pensiuni, activitatile vizand restaurantul pensiunii sunt eligibile?

Daca restaurantul este parte integranta din structura de cazare, investitia asupra acestuia poate fi considerata eligibila.

11. In cadrul ghidului solicitantului – conditii specifice, eligibilitatea cheltuielilor, in cadrul cap. 3.3 Proiectare si inginerie: „se includ cheltuielile pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.)”, nefiind specificate in mod expres cheltuielile cu Proiectul Tehnic. In acest context, cheltuielile cu elaborarea Proiectului Tehnic sunt considerate eligibile?

Cheltuiala cu elaborarea proiectului tehnic nu este eligibila. Este eligibila, totusi, cheltuiala cu elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (conform sectiunii Eligibilitatea cheltuielilor, din ghidul specific).

12. "Macheta financiara – Proiectii financiare: Datele se vor introduce pentru toti cei 10 ani, indiferent de perioada de implementare? "

Da, indiferent de specificul proiectului (constructie, dotari) si perioada de implementare, proiectiile se vor calcula pentru toti cei 10 ani.

13. Daca perioada de implementare a proiectului este de 1 an (sheet-uri 3A, 3B, 4) se pot completa anii 2,3,4, cu zero iar anul 5 sa fie considerat primul an de operare (exploatare) a investitiei?

Nu. Se completeaza Anul 1 cu investitia si apoi, in continuare, operarea.
Datele se vor introduce pentru toti cei 10 ani, indiferent de perioada de implementare.

14. Investitiile care vizeaza clasa CAEN 8690 ”Alte activitati referitoare la sanatatea umana” sunt eligibile doar daca sunt implementate intr-o statiune balneoclimaterica?

Prin ”statiune balneoclimaterica” se intelege atat ”statiune balneara” cat si ”statiune balneoclimatica”, conform Hotararii de Guvern nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de statiune balneara si balneoclimatica pentru unele localitati si areale care dispun de factori naturali de cura, cu modificarile si completarile ulterioare.

15. Auditul financiar extern este obligatoriu?

Activitatea de audit financiar extern nu este obligatorie.
Limita de 5000 lei trimestrial, aplicabila activitatii de audit financiar extern, reprezinta valoarea fara TVA.

16. Sunt obligatorii notele explicative pentru microintreprinderi?

Conform normelor contabile (OMFP 1.802/2014), microentitatile nu au obligatia elaborarii notelor explicative la situatiile financiare anuale prevazute la pct. 468 si 469 din ordin. Conform alin. (2) al punctului 576, microentitatile prezinta informatiile prevazute la pct. 468 lit. a), d) si e) si pct. 491 alin. (2) lit. c). De vazut si cap. 12 «Dispozitii privind scutirile si restrictiile aplicabile scutirilor», sectiunea 12.1 Scutiri pentru microentitati
Solicitantii care se incadreaza in categoria Microentitati vor depune acele note explicative care li se impun, conform normelor contabile.

17. Se poate prezenta ca dovada a capacitatii financiare Scrisoare de confort angajanta eliberata de o institutie bancara?

Nu.

18. ETF – Punctarea cu 0

Punctarea cu zero la oricare subcriteriu nu conduce la respingerea proiectului.

19. ETF – complementaritate investitii din surse proprii

Valoarea minima cumulata a investitiilor a fost de 15.000 Euro poate fi acoperita din mai multe investitii.
Se poate dovedi prin orice mijloace disponibile – detaliere in planul de afaceri, facturi etc.
Se pot lua in calcul orice active corporale si necorporale de natura mijloacelor fixe

20. ETF – subcritreriile 2.1, 2.2, 2.5

Toti indicatorii analizati (rata rentabilitatii, rata solvabilitatii, cifra de afaceri) se raporteaza la datele inregistrate in anul fiscal anterior depunerii CF.
Datele analizate sunt doar cele inregistrate de entitatea solicitanta (ref subcriteriul 2.5. – cifra de afaceri), nu la nivel de intreprindere unica.
Conceptul de ”intreprindere unica” este utilizat doar in ceea ce priveste cumulul ajutoarelor de minimis primite de entitatea solicitanta si intreprinderile legate de aceasta (cu care formeaza o intreprindere unica, in sensul Regulamentului CE 1407/2013).

21. ETF – subcritreriul 2.3

Pentru fiecare punct procentual (rotunjit la un numar intreg), peste limita minima obligatorie de 10%, se acorda cate 1 punct, in limita a 10 puncte. Rotunjirea se face la unitati. Ex: 13,5% se rotunjeste la 14%. 10,49% se rotunjeste la 10%.

22. ETF – subcritreriul 2.6

In cazul costurilor cu lucrari de constructie, fundamentarea se poate realiza in baza devizului si a listelor de cantitati.

23. ETF – subcritreriul 2.6

Costurile investitiei sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de pret/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel putin 3 surse).
Nu sunt obligatorii 3 oferte de pret, ci utilizarea a cel putin 3 surse.

24. ETF – subcritreriul 3.2., pct. b)

Se poate obtine punctajul maxim de 2 pentru asumarea angajarii a cel putin unei persoane din categoria celor defavorizate.

25. ETF – subcritreriul 3.2., pct. a)

Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor si utilajelor pentru accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati – cerinta nu se refera doar la angajatii cu dizabilitati, ci si la potentialii clienti cu dizabilitati.

26. Sunt eligibile cheltuielile cu transportul, comisioanele vamale si asigurarile necesare pentru achizitionarea de echipamente in cadrul proiectului?

Referitor la achizitionarea echipamentelor tehnologice si functionale cu montaj nu sunt eligibile cheltuielile cu transportul, comisioanele vamale si asigurarile aferente.

27. Cheltuielile cu retelele aferente, necesare functionarii unui echipament, trebuie incluse in costul echipamentului sau se introduc in buget in cadrul liniei bugetare 4.1?

Cheltuielile mentionate vor fi incluse in categoria 4.1 "Constructii si instalatii"

28. "Cand se finalizeaza perioada de implementare a proiectului? La depunerea cererii de rambursare finala sau dupa plata acesteia? Este obligatoriu ca perioada de implementare sa includa ca activitati depunerea cererii de rambursare finala si plata acesteia?"

Perioada de implementare a activitatilor proiectului se refera atat la activitatile realizate inainte de depunerea cererii de finantare, cat si la activitatile ce urmeaza a fi realizate dupa momentul contractarii proiectului.
Nu este obligatoriu ca activitatea de depunere si/sau plata a cererii de rambursare finala sa fie inclusa in perioada de implementare a proiectului.

29. Echipamentele cladirii (centrala termica, aer conditionat, lift, pod rulant etc) se vor include in bugetul proiectului pe linia 4.1 Constructii si instalatii sau la 4.2 Dotari?

Echipamentele mentionate pot fi incluse in linia bugetara 4.2 Dotari.

30. Documentele justificative, cu exceptia modelelor standard se vor certifica "conform cu originalul" inainte de a fi scanate si semnate digital?

Nu este necesara semnarea olografa, stampilarea ori aplicarea mentiunii "Conform cu originalul" pe documentele incarcate in MySMIS.

31. Ca document anexa la Cererea de finantare, la pct. 19 se solicita Devizul General pentru proiectele de lucrari. In acest caz este necesara intocmirea Studiului de Fezabilitate?

In cadrul apelului de proiecte 2.1, nu este solicitat, in niciuna din etapele procesului de verificare, evaluare, selectie, contractare, studiul de fezabilitate.

32. Exista riscul ca, in cazul acoperirii bugetului alocat apelului, depunerea proiectelor sa fie suspendata in primele zile de la deschidere?

In functie de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendata, insa nu mai devreme de primele 2 luni ale apelului.

Intrebari frecvente Prioritatea 2.2 / apel 2019

1. Ce situatii financiare trebuie anexate la cererea de finantare pentru un proiect ce va fi depus la inceputul anului 2020?

La cererea de finantare se vor atasa Situatiile financiare anuale ale solicitantului (aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor) aferente exercitiului financiar anterior depunerii cererii de finantare. Pentru situatia in care proiectul se va depune in anul 2020, acestea vor avea in vedere anul 2019.
- Bilantul prescurtat (Formular 10)
- Contul de profit si pierdere (Formular 20)
- Datele informative (Formular 30)
- Situatia activelor imobilizate (Formular 40)
- Notele explicative la situatiile financiare, conform normelor contabile
Nu este obligatoriu ca acestea sa fie depuse la Finante.
Daca situatiile financiare au fost depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, se va atasa inclusiv dovada depunerii.

2. Pentru apelul din 2019 al PI 2.2 POR fondurile alocate vor fi supracontractate?

Fondurile alocate acestui apel nu vor fi supracontractate.

3. Unde sunt evidentiate cheltuielile finantabile prin ajutor de minimis, respectiv prin ajutor de stat?

In ghidul specific, pag. 27, Categorii de cheltuieli eligibile, in dreptul fiecarei categorii de cheltuieli/ capitol (in paranteza)

4. Investitia propusa poate viza mai multe coduri CAEN?

Nu, investitia trebuie sa vizeze un singur cod CAEN.

5. Pentru primele doua luni de depunere, conteaza momentul depunerii?

Nu, toate proiectele depuse in primele 2 luni vor parcurge etapele de evaluare CAE si ETF, iar in functie de punctajul obtinut, vor fi contractate in ordine descrescatoare a punctajului (minim 80 de puncte) si care se incadreaza in alocarea financiara disponibila.

6. Daca proiectul este depus in decembrie 2019, ce situatii financiare se vor solicita?

La cererea de finantare se vor depune situatiile aferente lui 2018, dar in procesul de evaluare se vor solicita si situatiile aferente lui 2019.

7. O firma care are sediul social in alta regiune poate depune un proiect pe care sa il implementeze la un punct de lucru situat in regiunea Nord-Est?

Da.

8. O firma care are sediul social in mediul rural poate depune proiect pentru punct de lucru in mediul urban?

Da.

Intrebari frecvente Prioritatea 3.1

1. Ce se intampla in situatia in care un proprietar de apartament refuza anveloparea apartamentului in care locuieste, chiar daca 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente isi dau acordul? Se realizeaza anveloparea intregului bloc?

Acordul a 2/3 din totalul proprietarilor este necesar pentru a reabilita intregul bloc. In vederea atingerii obiectivului de crestere a eficientei energetice, solutia propusa trebuie sa fie unitara pe intreaga constructie, inclusiv din punct de vedere al aspectului si cromaticii anvelopei blocului.

Intrebari frecvente Prioritatea 5.1

1. TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile, in cazul unui beneficiar care nu este platitor de TVA, este cheltuiala eligibila?

TVA-ul nedeductibil aferent cheltuielilor eligibile este eligibil.

2. Se accepta la finantare demolarea unui monument grav avariat si reconstruirea lui?

Activitatile de construire/ reconstruire/ extindere a monumentelor istorice nu sunt eligibile in cadrul apelului 5.1.

3. Mansardarea unei cladiri monument istoric, extinderea cu 3 metri a unei cladiri monument etc sunt eligibile?

Nu este activitate eligibila extinderea unui monument istoric (proiectele care contin acest gen de activitate vor fi respinse de la finantare).

4. Daca Certificatul de urbanism nu mai este valabil la momentul depunerii cererii de finantare, dar se ataseaza Autorizatia de construire, acest aspect poate reprezenta o problema in procesul de evaluare?

Ref. Legea 50/1991, art. 2.
Avand in vederea ca emiterea autorizatiei de construire statueaza finalizarea acestui demers, conditionat de obtinerea tuturor avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, prezentarea autorizatiei de construire in conditiile enuntate nu este de natura sa afecteze eligibilitatea proiectului.

5. Pentru mai multe obiective de investitii (case memoriale/ muzee), care pot fi privite ca un intreg intr-un plan de marketing, avand un numitor comun, se poate depune o singura cerere de finantare?

Obiectivele de patrimoniu vor fi identificate dupa codul distinct In Lista INMI. Un solicitant poate depune mai multe cereri de finantare pentru obiective de patrimoniu diferite, dar o singura cerere de finantare pentru un obiectiv de patrimoniu.

6. Monumentele istorice de categoria A din mediul rural nu obtin 5 puncte la Criteriul 3 din grila ETF, deoarece nu pot fi incluse intr-un SIDU?

Proiectele localizate in mediul rural nu vor avea posibilitatea sa acumuleze cele 5 puncte pt incadrarea in SIDU.

7. Unde trebuie incadrate cheltuielile aferente serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție?

Cheltuielile aferente serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție vor fi identificate la Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, 3.4. b. plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului

8. Plata serviciilor de consultanta prestata anterior semnarii contractului de finantare este eligibila?

Da, este cheltuiala eligibila, cu conditia respectarii celorlate criterii de eligibilitate mentionate in ghid. „3.4.  Consultanţă - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia;” – este evident ca sunt servicii prestate anterior depunerii Cererii de finantare.

9. In cazul in care contractul pentru serviciile de proiectare este incheiat anterior depunerii cererii de finantare, aceste servicii vor fi eligibile?

Da, este cheltuiala eligibila, cu conditia respectarii celorlalte criterii de eligibilitate mentionate in ghid.

10. Pictura din nou este cheltuiala eligibila, avand in vedere ca acestea sunt recomandarile din cadrul avizului de la Ministerul Culturii?

Pictura din nou nu este cheltuiala eligibila.

11. Cheltuielile pentru reabilitarea unei case monahale din cadrul unei manastiri, care figureaza ca muzeu, sunt eligibile?

Da, sunt eligibile în măsura în care destinaţia sau activităţile care se propun a se realiza prin proiect pentru chilii, case parohiale sau caselor monahale nu au legătură cu locuirea, găzduirea sau cazarea, respectiv vor fi spaţii destinate vizitatorilor.

12. Ce reprezinta valoarea maxima a investitiei de 5.000.000 euro?

Valoarea maxima a proiectului este de 5 mil euro si reprezinta suma cheltuielilor eligibile si a cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA.

13. Ce documente contabile justificative pot fi depuse in cadrul Cererii de finantare pentru unitatile de cult?

Pot fi atasate registrul jurnal si registrul inventar, intocmite conform Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1969/9.11.2007 pentru aprobarea reglementarilor contabile pentru PJ fara scop patrimonial (MO nr. 846/10.12.2007).

14. In conditiile in care, in statutul ONG-ului, la scopul Asociatiei, apar urmatoarele informatii "Scopul asociatiei este acela de ajutorare cu bunuri materiale, medicamente, materiale sanitare, sume banesti si servicii in limita posibilitatilor, a: (…) asezamintelor culturale si istorice", este ONG-ul in cauza un beneficiar eligibil pentru P.I. 5.1?

Solicitantul cu statut de ONG trebuie sa desfasoare activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice, conform statutului si sa aiba o vechime in acest domeniu de activitate de cel putin 6 luni, la data depunerii Cererii de finantare. Are relevanta desfasurarea efectiva de activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice si nu faptul ca in statutul ONG-ului figureaza ca posibila activitate.

15. Grila ETF 1.1 – Accesibilitatea face referire la obiectiv sau la localitatea in care este amplasat obiectivul?

Accesibilitatea face referire la localitatea in care este amplasat obiectivul.

16. Grila ETF 1.2 – Structuri de cazare clasificate in localitate: pentru un sat, se considera structurile de cazare aflate in sat sau in comuna din care face parte satul?

Conform Legii 351/2001, prin localitate se intelege satul.

17. Cum se demonstreaza includerea intr-un circuit turistic?

Solicitantul/beneficiarul de finantare are libertatea de a prezenta orice fel de documente relevante pentru a demonstra includerea intr-un circuit turistic/traseu cultural (de ex. extrase din strategii locale, pachete turistice ale tour operatorilor, publicatii de specialitate sau materiale de promovare in care este identificat traseul, pagini web specializate, evenimente care promoveaza circuitul respectiv etc)

18. Sunt eligibile cheltuielile cu restaurarea spaţiilor administrative (intervenţii la pereţi, pardoseli, tavane, tâmplărie, instalaţii). Cheltuielile cu dotările necesare pentru spaţiile respective sunt eligibile?

Cheltuielile cu restaurarea si dotarea spatiilor administrative nu vor fi eligibile in cadrul acestui apel de proiecte.

19. În Anexa 2 Grila de evaluare tehnică și financiară la punctul 3 se acordă punctaj pentru proiectele care sunt identificate în strategia integrată de dezvoltare urbană (SIDU), finanțabilă în cadrul Axei 4 din POR. Având în vedere că această axă nu a fost lansată, vă rugăm să ne precizați cum se va acorda punctaj pentru acestă cerință.

In situatia in care SIDU nu este aprobata, atunci proiectul nu va primi punctaj la respectivul criteriu.

20. O unitate de cult, in parteneriat cu o UAT, doreste sa depuna un proiect in cadrul PI 5.1, cu lider de parteneriat UAT, dar doreste sa pastreze dreptul de proprietate asupra infrastructurii. Este eligibil ca solicitant pentru PI 5.1?

In conditiile respectarii tuturor criteriilor de eligibilitate, proiectul depus in parteneriat poate fi eligibil si in situatia in care dreptul de proprietate este dovedit de partener.

21. Protejarea unui sit arheologic de tip ruine prin realizarea in jurul si deasupra sa a unei constructii este eligibila?

Activitatile de construire a unei noi infrastructuri sau de extindere a unui monument istoric nu vor putea fi finantate in cadrul PI 5.1.

22. Un proiect care propune restaurarea a 2 componente dintr-un ansamblu cu 5 componente este eligibil sau ar trebui depuse cate un proiect pentru fiecare componenta?

Da, este eligibil. Un proiect poate avea ca obiect al investitiei o singura subcomponenta, mai multe sau toate subcomponentele aceluiasi ansamblu/ sit.

23. Care este tipul de documentaţie tehnico-economică solicitat în cazul unei investiţii propuse de restaurare a unei clădiri de patrimoniu, ce are prevăzută în completare şi construirea unei clădiri anexă (de ex.: centrală termică/ grup sanitar)?

Avand in vedere natura lucrarilor propuse prin proiect, in speta, lucrari de construire, alaturi de cele de restaurare, se solicita elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru proiect de investitii complex, in conformitate cu prevederile Ordinului 276/2009, dupa cum urmeaza:
Documentatia tehnico-economica pentru proiectul complex de investitii, care cuprinde atat lucrari de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii noi, inclusiv extinderi, cat si lucrari de constructii pentru realizarea interventiilor la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, asimilate obiectivelor de investitii, se elaboreaza in urmatoarele etape:
a) efectuarea expertizei tehnice/auditului energetic la constructiile existente, inclusiv instalatiile aferente, care fac obiectul lucrarilor de interventii definite la art. 3 lit. d) din hotarare;
b) elaborarea studiului de fezabilitate pentru intregul proiect complex de investitii, cu includerea elementelor specifice din documentatia de avizare pentru lucrari de interventii la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, fara elaborarea distincta a acesteia;
c) intocmirea devizului general pentru intregul proiect complex de investitii, cu evidentierea distincta pe capitole si subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrarilor de investitii si lucrarilor de interventii la constructii existente, inclusiv instalatii aferente

24. Pentru proiectele pentru care se depune si PT, este suficient un singur aviz de la Ministerul Culturii?

Nu. Avizul Ministerului Culturii se acorda pentru fiecare etapa de proiectare. Astfel, este OBLIGATORIU ca solicitantul de finantare care ataseaza PT (proiect tehnic) la depunerea cererii sa prezinte aviz de la Ministerul Culturii si pentru DALI si pentru PT

25. In situatia unui solicitant de finantare de tip manastire sau biserica, cine are calitatea de reprezentant legal?

In conformitate cu statutul privind organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Chiriarhul, in calitate de reprezentant legal, va semna in mod obligatoriu certificarea aplicatiei si toate declaratiile in nume personal. Pentru celelalte sectiuni ale cererii de finantare si documente anexe, chiriarhul poate imputernici o persoana sa semneze (staretul, preotul paroh). Documentul prin care s-a realizat imputernicirea va fi, obligatoriu, anexat.

Intrebari frecvente Prioritatea 5.2

1. Procentul de maxim 10% pe care pot sa-l ocupe alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna etc din spatiu verde, se aplica la suprafata totala pe care se realizeaza investitia sau la suprafata pe care este prevazuta realizarea de spatii verzi?

Procentul de 10% se aplica la suprafata totala pe care se va realiza investitia.

2. In cazul in care, cu privire la suprafata spatiului verde aferent unei localitati, avem informatii diferite conform Registrului Spatiilor Verzi, respectiv INS, care date vor fi luate in considerare?

Se vor lua in calcul datele furnizate de catre INS.

3. Exista o limita pentru cheltuielile cu demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor?

Nu, aceste cheltuieli nu sunt limitate % din total cheltuieli.

4. Daca se impune activitatea de decontaminare a terenului pe care se doreste realizarea investitiei, proiectul este eligibil?

Proiectele care prevad realizarea investitiei pe terenuri ce necesita decontaminare sunt neeligibile.

5. Pavelele inierbate sunt considerate spatiu verde?

Nu.

6. Amenajarea unui luciu de apa este activitate eligibila?

Nu.

7. Amenajarea unei fantani arteziene este activitate eligibila?

Da.

8. Crearea de facilitati pentru recreere de genul spatiu pentru practicarea sporturilor nautice etc sunt activitati eligibile?

Aceste facilitati de agrement nu vor fi considerate eligibile.

9. Lucrari de amenajare si protectie a malului unui rau sunt eligibile?

Nu.

10. Alei, piste de biciclisti, trotuare pot fi construite in afara terenului supus investitiei?

Elementele enumerate trebuie sa fie amenajate pe terenul supus investitiei, in limita a 10% din suprafata spatiului verde.

11. - NOU! - Anexe obligatorii (Ref Documente proprietate) ATENTIE!!!

Sunt anexate in copie conforma cu originalul extrasele de carte funciara din care sa rezulte intabularea, precum si incheierea, in termen, de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile inaintea depunerii proiectului la sediul OI/ADR). Se accepta inscrierea provizorie in cartea funciara doar a dreptului de proprietate cu conditia depunerii unui extras de carte funciara cu inscrierea definitiva a dreptului respectiv cel mai tarziu in termen de maxim 30 zile lucratoare de la primirea notificarii privind demararea etapei precontractuale, in conformitate cu sectiunea 8.5 din cadrul Ghidului solicitantului -Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020, in caz contrar proiectul fiind respins.

Intrebari frecvente Prioritatea 7.1

1. Investitii in structuri de agrement de genul partie artificiala de ski de vara, sanie de vara, partie tubing iarna/ vara etc sunt eligibile in cadrul acestui apel?

Nu, aceste facilitati de agrement nu vor fi eligibile deoarece ar putea cadea sub incidenta ajutorului de stat.

2. Un proiect care presupune reabilitarea unei cladiri si transformarea acesteia intr-un post salvamont, in statiune turistica, este eligibil?

In conditiile indeplinirii celorlalte criterii de eligibilitate si intrunirea punctajului, proiectul propus ar putea fi eligibil.

3. Oras statiune turistica poate depune un proiect care sa cuprinda: zona de agreement formata din amfiteatru in aer liber+ scena pe luciu de apa, strand cu zona de plaja si zona pentru baie, piscina interioara, terenuri de sport multifunctionale, spatii de joaca pentru copii si dotare cu mobilier urban?

In conditiile indeplinirii tuturor criteriilor din Ghid, dintre activitatile mentionate, amenajarea unui amfiteatru in aer liber, a locurilor de joaca pentru copii si dotarea cu mobilier urban ar putea fi activitati eligibile.

4. Sunt eligibile urmatoarele activitati: zone speciale de sport (partie artificiala de schi de vara, sanie de vara), partie tubing vara/ iarna, rau lenes, munte artificial cu tobogane cu apa, bazin cu apa sarata, dotari suplimentare in piscinele existente?

Va recomandam sa aveti in vedere ca propunerile de activitati de tipul partie artificiala ,schi de vara/sanie de vara, partie tubing, rau lenes, munte artificial cu tobogane de apa, dotari pentru piscine, ar putea fi asimilate ajutorului de stat in acceptiunea CE, respectiv:
Ajutorul de stat reprezintă orice măsură de sprijin care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:
- să fie acordată de către stat sau de către unitățile administrative teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităților admnistrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale indiferent de formă;
- să fie selectivă;
- să asigure un avantaj agentului economic;
- să distorsioneze ori să amenințe să distorsioneze concurența sau să afecteze comerțul dintre statele membre ale Uniunii Europene.
In cazul acestei prioritati de investitii, AM POR nu a propus o schema de ajutor de stat care sa fie supusa aprobarii Consiliului Concurentei, astfel incat nu se vor finanta activitati care indeplinesc conditiile invocate mai sus, iar activitatile care vizeaza infrastructura de agrement enuntate ar putea fi considerate neeligibile.

5. Ce inseamna cai de acces? Care este limita de lungime? Cum se cuantifica o cale de acces spre obiectivul turistic?

Nu exista o limitare de lungime pentru calea de acces. In principiu, calea de acces este cea identificata in documentatia de urbanism, imediat in proximitatea obiectivului vizat si poate fi finantata doar in conditiile in care se poate argumenta că valorificarea obiectivului turistic este afectată de starea acesteia.