Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.2/ Ambulante

Prioritatea 8.1/ Obiectivul specific 8.2/ Ambulante


Unul dintre obiectivele specifice ale Axei prioritare 8 este este Obiectivul Specific 8.2. „Îmbunatatirea calitatii si a  eficientei îngrijirii medicale de urgenta”.


POR 2014-2020, prin intermediul Axei Prioritare 8, Prioritatea de investitii 8.1, Obiectivul Specific 8.2, poate asigura fondurile necesare achizitiei de echipamente care vor permite cresterea capacitatii de raspuns în situatii de urgenta, inclusiv accidente cu victime multiple, vor creste eficienta si calitatea serviciilor medicale de urgenta si a celor de prim-ajutor calificat. Aceste echipamente vor permite evaluarea, primul-ajutor calificat, acordarea asistentei medicale si transportul pacientilor atât prin modernizarea infrastructurii existente a sistemului integrat de urgenta cât si prin dezvoltarea de noi structuri în cadrul acestuia.

ATENTIE: includerea acestui sub-obiectiv specific, referitor la achizitionarea ambulantelor, în POR 2014-2020 este în curs de aprobare de catre Comisia Europeana. Ca urmare, acordarea finantarii este conditionata de aprobarea modificarii Programului Operational Regional 2014-2020.

Actiunile sprijinite in cadrul acestui apel:
•    achizitia de ambulante, inclusiv ambulante specializate pentru pacientul cu risc biologic, pentru transport nou-nascuti în stare critica si pentru victime multiple
•    achizitia de posturi medicale avansate
•    achizitia de autospeciale de transport pacienti în zona montana
•    achizitia de unitati de suport pentru accidente colective
ATENTIE: includerea actiunilor sprijinite mai sus mentionate în POR 2014-2020 este în curs de aprobare de catre Comisia Europeana. Ca urmare, acordarea finantarii este conditionata de aprobarea modificarii Programului Operational Regional 2014-2020.
Solicitantul eligibil în cadrul acestui apel de proiecte este parteneriatul dintre:
- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), în calitate de lider de parteneriat,
si
- Inspectoratele judetene pentru Situatii de Urgenta (ISU) ale fiecarui judet care apartine regiunilor de dezvoltare eligibile pentru finantare (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest si Centru).
ATENTIE: includerea acestor solicitanti eligibili în POR 2014-2020 este în curs de aprobare de catre Comisia Europeana. Ca urmare, acordarea finantarii este conditionata de aprobarea modificarii Programului Operational Regional 2014-2020.

Tipul apelului de proiecte: necompetitiv, cu depunere la termen, bazat pe lista de proiecte preidentificate.  

Alocarea nationala nerambursabila pentru proiectele aferente O.S. 8.2-Ambulante aprobata prin Decizia nr. 90/23.05.2018 privind alocarile regionale POR 2014-2020 de catre Comitetul de Monitorizare POR,  este de 94 906 014 euro, din care o cofinantare de 66 434 210 euro asigurata de Fondul European de Dezvoltare Regionala si 28 471 804 euro, cofinantare asigurata de Bugetul de Stat.
Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 1 mil. euro, iar valoarea maxima eligibila este de 30 mil. euro.

Rata de schimb RON/EUR utilizata în cadrul acestui apel de proiecte este cursul InforEuro din luna iulie 2018,

1 EUR = 4.6584 RON.

Data de la care pot fi depuse cereri de finantare:  09.07.2018, ora 12:00
Data pâna la care pot fi depuse cereri de finantare: 12.08.2018, ora 12:00 prelungit pana la 30.08.2018, ora 12:00

Descarca Ghid specific - final - actualizat 09.08.2018
Descarca Ordin de modificare

Alte versiuni:
Ghid specific - 06.07.2018
Descarca Ordin de aprobare

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022