36 de scrisori de intentie depuse la ADR Nord-Est pentru finantare in cadrul Axei 1 din POR 2014-2020

Pe data de 28 martie 2017, au avut loc la Iasi reuniunile Consortiului Regional de Inovare Nord-Est (CRI)  si a Comisiei Consultative Academice de suport (CCA). Principalul punct pe ordinea de zi l-au reprezentat discutiile pe baza celor 36 de Scrisori de Intentie inaintate catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in vedrea depunerii de proiecte care urmeaza a fi finantate prin Axa Prioritara 1 „Promovarea Transferului Tehnologic” din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.


(click pe fotografie pentru galerie foto)

In conformitate cu prioritatile regionale prevazute in Documentul Cadrul Regional pentru Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta Nord-Est, aplicantii au inaintat propuneri de creare de entitati de transfer tehnologic (i.e. centre de transfer tehnologic, parcuri stiintifice si tehnologice si centre de informare tehnologica) in domeniile agro-food, industria lemnului, textile, TIC, biotehnologii, mediu si turism.

Celelalte puncte de pe ordinea de zi au facut referire la colaborarea din cadrul programelor internationale in domeniul specializarii inteligente derulate de ADR Nord-Est cu diferiti parteneri externi (Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene si Universitatile din Olanda de Nord) si la colectarea de propuneri pentru imbunatatirea cadrului legislativ cu privire la certificarea programelor de studiu interdisciplinare si interuniversitare. 

Constituit in februarie 2017, Consortiul Regional de Inovare al Regiunii Nord-Est este o structura parteneriala decizionala unica, destinata guvernarii si coordonarii Strategiei de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est (RIS3 Nord-Est). Consortiul reuneste reprezentanti ai universitatilor, ai centrelor de cercetare si inovare, ai mediului de afaceri si asociativ si ai autoritatilor publice din Regiunea Nord-Est, beneficiind de sprijinul unei Comisii Consultative Academice si al unei Comisii pentru Finantare.

Legaturi utile:
Axa 1 POR 2014-2020
Consortiul Regional de Inovare

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022