A fost lansat cel de-al doilea apel de proiecte pentru Centrele comunitare integrate

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte „POR/8/8.1/B/2/7 regiuni” din cadrul Axei prioritare 8, Prioritatea de investitii 8.1, Obiectivul specific 8.2, Operatiunea B „Centre comunitare integrate”, aprobat prin Ordinul MDLPA nr.765/07.06.2021.

Documentul contine informatiile specifice necesare in vederea lansarii apelului de proiecte „POR/8/8.1/B/2/7 regiuni”, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS.

Data si ora lansarii apelului de proiecte: 11.06.2021, ora 12.00.
Data si ora inchiderii apelului de proiecte: 30.11.2021, ora 12.00

Acest apel de proiecte va fi de tip necompetitiv, cu termen-limita de depunere de 6 luni, si se adreseaza solicitantilor de finantare care se regasesc pe Lista celor 139 de comunitati cu tip de marginalizare peste medie si severa (Anexa 14 la Ghidul specific), care constituie comunitatile supuse interventiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate.

Descarca ghid specific
Ordinul nr. 765 din 07.06.2021