A fost publicat in consultare publica Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investitie 1.2 - Proof of Concept

AM POR a publicat pentru consultare publica Ghidului Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 1 ”Promovarea transferului tehnologic” Prioritatea de investitie 1.2 - Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii "Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate" in Romania - Proof of Concept.

Eventualele observatii asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de email info@mdrap.ro, pana la data de 20.03.2020, ora 14.00. Observatiile si comentariile acceptate se vor regasi in forma finala a ghidului specific. Documentul reprezinta rezultatul sprijinului Bancii Mondiale pentru intarirea capacitatii administrative pentru organismele intemediare din cadrul POR si respectiv pentru autoritatea de management.

Nu se va raspunde la solicitarile transmise de catre potentialii solicitanti care implica analize privind incadrarea in prevederile ghidului specific, respectiv privind respectarea criteriilor de conformitate/eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificari numai pentru solicitantii la finantare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

Ghid in consultare

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022