ANUNT IMPORTANT in atentia beneficiarilor de finantare REGIO

Dragi colegi si beneficiari de proiecte,

Implementarea in bune conditii a proiectelor REGIO este obiectivul nostru comun. Prelucrarea rapida a cererilor de rambursare si de plata este o prioritate pentru noi in aceasta perioada, dar numarul acestora influenteaza decisiv termenul de solutionare.

De aceea, va rugam sa intreprindeti masurile necesare pentru a limita numarul de cereri de rambursare si de plata depuse la Organismul Intermediar, gestionand in asa fel proiectele incat, concentrand sumele solicitate in cereri cu valoare mai mare, sa reducem numarul lor.

Va adresam aceasta rugaminte dat fiind faptul ca se constata, la nivelul OI/AM, un efort administrativ considerabil generat de procesarea unor cereri cu valori extrem de mici in raport cu impactul lor.  Suntem convinsi ca si la nivelul beneficiarilor (publici cu precadere, dar si privati) se consuma in mod corespunzator resurse importante in vederea depunerii acestor cereri, cu un impact nesemnificativ asupra evolutiei implementarii.

Dintr-o succinta analiza a rezultat ca, numai in cursul anului 2021, dintr-un total de 302 cereri de rambursare (clasice), carora le corespunde o valoare totala eligibila solicitata de aproximativ 186 milioane lei, am procesat:

  • 178 CR cu suma solicitata de cel mult 200.000 lei, in valoare totala de 10 mil lei, din care:
  • 137 CR cu suma solicitata de cel mult 100.000 lei, in valoare totala de 4 mil lei, din care:
  • 56 CR cu suma solicitata de cel mult 20.000 lei, in valoare totala de 0.5 mil lei.

Va rugam, asadar, sa ne sprijiniti in fluidizarea acestui proces!

Aceste aspecte sunt avute in vedere si la nivel legislativ. Exista un proiect de modificare a OUG 40/ 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (https://mfe.gov.ro/oug-gestionare-financiara-6-mai-2021/), cu prevederi in acest sens:

La articolul 21, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu urmatorul cuprins:

„(11) Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligatia de a depune la autoritatea de management/organismele intermediare pentru Programul Operational Regional 2014-2020, cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu se incadreaza la art. 20 alin. (8), cu exceptia cheltuielilor efectuate inainte de semnarea contractului de finantare, astfel:

a) in termen de maximum 3 luni de la efectuarea cheltuielii, in cazul cererilor de rambursare care se incadreaza la art. 15 alin. (4);
b) in termen de maximum 3 luni de la efectuarea cheltuielii, in cazul cererilor de rambursare care nu se incadreaza la art. 15 alin. (4), daca valoarea cererii de rambursare este de minim 200.000 lei;
c) la data cand valoarea cheltuielilor efectuate cuprinse in cererea de rambursare este de 200.000 lei, daca in termenul de 3 luni prevazut la lit. b) beneficiarul nu cumuleaza aceasta valoare.”

*Art. 15, alin (4) se refera la cererile de rambursare care justifica utilizarea prefinantarii.

In acest context, va recomandam, cu atat mai mult, sa implementati masuri de buna gestionare a proiectelor, astfel incat dumneavoastra sa pregatiti, iar noi sa procesam, cereri de rambursare / plata intr-o maniera eficienta, cu un impact relevant asupra utilizarii resurselor de care dispunem atat noi (Organism Intermediar, Autoritate de Management), cat si dumneavoastra.

Cauta fonduri

Stadiul evaluarii proiectelor Axa 2 POR 26.07.2021

Documente suport implementare beneficiari publici / privati [NOU!]