Avizul necesar investitiilor din cadrul POR in cresterea eficientei energetice a spitalelor/unitatilor sanitare, emis de Ministerul Sanatatii, a fost publicat

Modelul de aviz privind oportunitatea investitiei, necesar pentru proiectele de crestere a eficientei energetice in spitale/ unitati sanitare, finantate prin POR, este disponibil pentru potentialii beneficiari. Formularul a fost transmis de Ministerul Sanatatii, la solicitarea Autoritatii de Management a POR.

Avizul face parte din documentatia pentru proiectele ce vizeaza spitale/unitati sanitare, pe care o depun solicitantii de fonduri europene, odata cu cererea de finantare. Solicitarea avizului se face la Ministerul Sanatatii si este prevazuta in Ghidul Solicitantului aferent axei prioritare 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon a Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, operatiunea B – Cladiri publice.

Modelul de Aviz privind oportunitatea investitiei, care este emis de Ministerul Sanatatii, poate fi descarcat aici.

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022