Bugetul apelului de proiecte PI 2.2.IMM - Relansare 2019 a fost suplimentat

Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a relansat, in data de 2 martie a.c., apelul de proiecte nr. POR/780 (2.2 – IMM) in regiunile de dezvoltare Sud Est, Sud Muntenia si Sud Vest Oltenia.

AM POR mentioneaza in cadrul comunicatului ca in ceea ce priveste apelul de proiecte PI 2.2.IMM – Relansare 2019 in regiunile Nord Est si Vest (POR/694), datorita realocarilor efectuate in cadrul POR, bugetul apelului va fi suplimentat cu 61,18 milioane euro, astfel: 39,96 milioane euro pentru regiunea Nord Est, respectiv 21,22 milioane euro pentru regiunea Vest. Astfel, pentru Regiunea Nord-Est, alocarea totala aferenta apelului 2.2 - Relansare 2019 este de 71,36 milioane euro.

Reamintim faptul ca data limita de depunere a proiectelor in cadrul acestui apel este 24.03.2020 (ora 12:00).

Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat, cu modificarile si completarile ulterioare, ajutoarele de stat regionale pot fi acordate pana la data de 31.12.2020. Astfel, contractarea proiectelor ulterior acestei date ar fi imposibila in lipsa unei prelungiri a perioadei de valabilitate a regulamentului (respectiv a Hartii ajutoarelor regionale pentru Romania). In acest sens, este riscul solicitantului, in ceea ce priveste pregatirea si depunerea unui proiect in cadrul acestui apel, in cazul in care acesta nu este selectat pentru finantare si/sau nu se acorda ajutorul de stat/ de minimis, inclusiv ca urmare a expirarii perioadei de valabilitate a regulamentului mentionat. De asemenea, solicitantul isi asuma riscurile ce pot decurge din procesul de evaluare, selectie si contractare a proiectului cu privire la cheltuielile efectuate in vederea pregatirii si implementarii acestuia si atingerea rezultatelor preconizate.

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022