Clarificare achizitii privati - servicii de consultanta

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 1284/2016, respectiv:

"3. In determinarea valorii estimate, solicitantul/beneficiarul privat are obligatia sa se raporteze la valoarea estimata cumulata a produselor, serviciilor sau lucrarilor care sunt considerate similare, respectiv care au acelasi obiect, sau sunt destinate utilizarii identice ori similare ori care se adreseaza operatorilor economici ce desfasoara constant activitati intr-o piata de profil relevanta.

4. Prin exceptie de la pct. 3, achizitiile efectuate inainte de aprobarea contractului de finantare de catre solicitanti nu se cumuleaza cu cele efectuate in timpul derularii contractului de finantare.“

consideram ca in vederea incadrarii valorii estimate a serviciilor de consultanta pentru intocmirea documentatiei de finantare, respectiv consultanta in managementul investitiei, valorile estimate ale celor doua servicii nu se cumuleaza, putandu-se achizitiona serviciile prin achizitie directa (cu conditia ca valoarea estimata a fiecarui serviciu in parte sa fie mai mica decat 132.519 lei fara TVA).

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022