Clarificari privind depunerea cererilor de finatare pentru microintreprinderi, APEL 2.1 A

Avand in vedere proximitatea termenului de debut al depunerii cererilor de finatare pentru prioritatea de investitie 2.1.A – Microintreprinderi, Autoritatea de Management pentru POR a facut o serie de precizari, pe care va recomandam sa le aveti in vedere:

  1. Completarea cererii de finantare, in cadrul aplicatiei MySMIS, este posibila incepand cu data si ora deschiderii apelului de proiecte (27.07.2016, ora 12:00).
  2. Avand in vedere procedura de depunere a proiectelor, dar si de verificare si evaluare a acestora, specifica apelului de proiecte 2.1.A-Microintreprinderi, este de mentionat faptul ca data depunerii unei cereri de finantare nu reprezinta, in niciuna din etapele procesului de selectie, un criteriu de departajare a proiectelor depuse in cadrul aceleiasi ”sesiuni lunare” de depunere (din perioada de 6 luni aferenta acestui apel).
  3. Conform precizarilor din ghidul specific, toate proiectele depuse in primele 2 luni ale apelului parcurg etapa de verificare a conformitatii si eligibilitatii, proiectele conforme si eligibile fiind apoi evaluate tehnic si financiar. Doar proiectele care obtin un minim de 85 de puncte sunt incluse in etapa de contractare, restul urmand a intra in competitie cu proiectele depuse in cea de-a treia luna a apelului samd.
  4. In functie de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendata, insa nu mai devreme de primele 2 luni ale apelului.
  5. Este de subliniat si faptul ca un solicitant poate depune o singura cerere de finantare; o cerere de finantare respinsa sau retrasa anuleaza posibilitatea acelui solicitant de a redepune proiectul sau de a depune un alt proiect, in cadrul aceluiasi apel.

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022