Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investitii 2.2 a fost revizuit

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice Fondurilor Europene (MDRAPFE) a publicat, in data de 14.03.2017, o revizuire a Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR/102/2/2, Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 - Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Revizuirea documentului a urmarit corelarea cu modificarile aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017, publicat in data de 23.02.2017), in ceea ce priveste:

  • Modelul standard orientativ al contractului de finantare
  • Termenul aferent depunerii unui extras de carte funciara cu inscrierea definitiva a dreptului de proprietate, in etapa precontractuala.
  • In cadrul Anexei 1.5.a - Macheta Analiza si previziunea financiara, la foaia de lucru ”1B - Contul de profit si pierdere” – linia 6 ”Cifra de afaceri neta” si linia 18 ”Venituri din exploatare – total” a fost corectata formula prin diminuarea reducerilor comerciale acordate; iar la foaia de lucru ”1C - Analiza financiara extinsa” – linia 20 ”Capital propriu”, a fost corectata referinta la Bilantul contabil.

Totodata se include exceptia depunerii cererii de finantare prin imputernicit special, in cazul in care reprezentantul legal al solicitantului este un cetatean strain nerezident.

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.

Ghidului solicitantului pentru Prioritatea de investitii 2.2 revizuit 14.03.2017

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022