Ghidul specific P.O.R./8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil copii a fost lansat

Versiunea finala a Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente P.O.R./8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil „copii”, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de Investitii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobata astazi, 29.05.2017, prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene.

Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru proiecte aferente P.O.R./8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil copii, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de Investitii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil copii, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Depunerea proiectelor se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS, incepand cu data de 3.07.2017, ora 12.00. Cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 3.01.2018, ora 12.00.

Apelul este de tip necompetitiv, bazat pe lista de proiecte elaborata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA), in cadrul proiectului SIPOCA 2.

Descarca ghid specific P.O.R./8/8.1/8.3/C

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022