Important pentru beneficiarii REGIO 2014-2020

În urma misiunii de audit a Comisiei Europene (CE), s-au identificat nereguli cu privire la aplicarea prevederilor legale în materie de achiziții publice pe tema respectării cerințelor de echivalență.

În scopul prevenirii unei nereguli sistemice și a evitării aplicării unor posibile corecții cu privire la nerespectarea cerințelor de echivalență, vă rugăm să aveți în vedere ca, pentru toate procedurile de achizitii, sa fie prevazuta sintagma ”sau echivalent” la nivelul caietului de sarcini/fișei de date/anunțului de participare, daca este cazul.

Astfel, în situatia în care specificatiile tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau a oricarui alt document aferent unei documentatii de atribuire, fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine, sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție vor fi întelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

În situația în care, pentru procedurile de achiziții publice aflate în derulare și pentru care nu au fost depuse oferte, nu este prevazută sintagma ”sau echivalent”, este necesară remedierea erorilor, prin publicarea unei erate/clarificări, acestea fiind singurele mijloace prin care, astfel de nereguli, pot fi corectate în timp util, în cadrul derulării unei proceduri de atribuire. La publicarea eratelor/ clarificărilor se vor avea în vedere prevederile legislative în domeniul achizițiilor publice cu privire la Reguli de publicitate si transparență.

Descarca Adresa!