In atentia beneficiarilor POR 2014-2020: Anexa 8 - Masuri de informare si publicitate a fost modificata!

Prin Ordinul nr. 630/03.10.2017 au fost modificate Modelele orientative ale Contractelor de finantare aferente tuturor apelurilor POR 2014-2020 lansate, precum si anexele acestor contracte (Descarca Anexe Ordin 6302/03.10.2017). Ca urmare a acestor modificari, obligatia beneficiarilor de a publica la inceputul si la finalizarea proiectului un comunicat/ anunt de presa in ziarul local/ regional cu cel mai mare tiraj a fost inlocuita de obligatia publicarii comunicatului/anuntului de presa intr-o publicatie generalista online de interes local/regional.
 
Astfel, Anexa 8 – Masuri de informare si publicitate, Sectiunea I. Reguli generale- cerinte pentru toate proiectele, paragrafele (16) si (17), prevede:
 
(16)“(...)la inceputul si la finalizarea proiectului, va trebui sa publice un comunicat/anunt de presa intr-o publicatie generalista online de interes local/regional (portalul selectat trebuie sa aiba un continut de stiri generaliste si/sau economice, de interes pentru comunitatea locala sau regionala). Acest portal va avea minim 3.000 de vizitatori unici pe luna (se va lua in calcul luna dinaintea publicarii anuntului/ comunicatului ce are in vedere promovarea proiectului). Numarul de vizitatori unici poate fi identificat printr-una dintre modalitatile urmatoare: a) o declaratie a reprezentantului legal al publicatiei online cu privire la numarul vizitatorilor unici; b) situatia care se genereaza prin activarea butonului TRAFIC RANKING (trafic.ro) din care reiese numarul de vizitatori unici; c) situatii elaborate de institutii specializate (SATI etc.) din care reiese numarul de vizitatori unici(…)
 
(17) Beneficiarii vor face dovada aparitiei anunturilor/ comunicatelor (comunicatele preluate ca atare, stirile rezultate din informatia furnizata, anuntul publicitar platit etc.) livrate catre mass media online pe care le-au selectat conform cerintelor de la paragraful (16), prin printscreen la pagina web a publicatiei online unde s-a publicat, astfel incat sa fie vizibil textul stirii/ anuntului, numele publicatiei/publicatiilor  online si data aparitiei. Aceste printscreen-uri vor fi arhivate in dosarul mentionat la paragraful (5).”
 
Descarca Anexa 8 – Masuri de informare si publicitate

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022