In atentia celor care au solicitat finantare pentru apelul de proiecte 2.1 A- Microintreprinderi

Referitor la Anexa 1 “Formularul cererii de finantare” la Ghidul specific, sectiunea 17 “Indicatori prestabiliti”, AM POR face urmatoarea precizare:

La indicatorul C006 – Investitie productiva: Investitii private combinate cu sprijinul public pentru intreprinderi (granturi) s-a solicitat, in mod eronat, completarea cu valoarea finantarii nerambursabile solicitate. Valoarea aferenta indicatorului trebuie sa reprezinte, de fapt, contributia totala a solicitantului (i.e. contributia la valoarea eligibila si neeligibila a proiectului).

Pentru a permite raportarea corespunzatoare a indicatorilor la nivel de prioritate de investitie/ axa prioritara/ program, OI POR va solicita corectarea valorilor inscrise la indicatorul mentionat, cel mai tarziu in etapa precontractuala. Va rugam sa dati curs acestei solicitari!

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022