Iti doresti o regiune mai competitiva, mai inovativa? Fii parte din Focus grup!

În calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, ADR Nord-Est a elaborat Programul Regional Nord-Est 2021-2027, aprobat de Comisia Europeană în data de 21 octombrie 2022.

Pentru implementarea acestuia, ADR Nord-Est va desfășura activități specifice de elaborare a pachetelor de lucru cu privire la condițiile de finanțare, având în vedere, totodată, implicarea factorilor interesați și crearea unui proces participativ.

În acest context, ADR Nord-Est își propune să creeze un Focus Grup pentru conturarea condițiilor de finanțare în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă, care să fie în corelare cu regulamentele și politicile UE și care să răspundă nevoilor reale ale pieței privind finanțările europene.

ADR Nord-Est invită organizațiile interesate, care au experiență relevantă în elaborarea  de documentații de finanțare pentru proiecte din domeniul cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) și/sau competitivitate pentru mediul privat, să își exprime interesul pentru aderarea la Focus Grup, prin completarea Formularului de candidatura. Acesta va fi transmis până la data de 16.01.2023 (ora 13:00), pe adresa de email bgris3@adrnordest.ro.

Etapele procesului, precum și criteriile de calificare și selecție sunt detaliate în Mecanismul de selecție privind constituirea unui Focus Grup pentru Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitiva, mai inovativa in cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Eventualele întrebări pot fi transmise în scris la următoarea adresă:  bgris3@adrnordest.ro.

Documente suport:

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022