Modificarea Ghidului Solicitantului POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI mai 2017

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a prelungit pana la data de 4 octombrie 2017, ora 10, termenul de depunere a proiectelor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI si a prelungit, totodata, prima perioada de depunere a proiectelor cu o luna de zile. Astfel “Cererile de finantare depuse in primele patru luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare preliminara si evaluare tehnica si financiara, urmand a fi direct contractate cele care au obtinut cel putin 80 de puncte (pragul de calitate) si care se incadreaza in alocarea financiara disponibila pentru acest apel.
 
Modificarea a fost determinata de intrarea in vigoare a Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene nr. 2641/04.04.2017 (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 252/11.04.2017), privind modificarea si completarea reglementarii tehnice Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.157/2007, care a necesitat o serie de modificari in cadrul Ghidului specific.
 
Principalele modificari se refera la:

  • Revizuirea Anexei 3.1.B-3f - Cerintele minime de performanta energetica, intitulata “Cerinte minime de performanta energetica pentru cladirile existente si elemente de anvelopa ale acestora”, in conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene nr. 2641/04.04.2017 (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 252/11.04.2017), privind modificarea si completarea reglementarii tehnice Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.157/2007,
  • Revizuirea cerintei privind atingerea unui nivel de minim 10% din consumul total de energie primara care este realizat din surse regenerabile de energie, prin precizarea raportarii consumului de energie din surse regenerabile la consumul total de energie primara inregistrata la finalul implementarii proiectului,
  • Integrarea in continutul Ghidului specific a modificarilor aplicabile acestor apeluri de proiecte, realizate prin Ordinul nr. 2717/13.04.2017, pentru modificarea Anexei 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1021/2015 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului. Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020”,
  • Revizuirea Anexei 3.1.B -2 - Grila de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii,
  • Actualizarea Anexei 3.1.B-3d - Grila de analiza a conformitatii si calitatii SF/DALI, prin includerea in cadrul acesteia a Grilei de analiza  a conformitatii  si calitatii studiului de fezabilitate pentru obiective mixte de investitie (SF obiectiv mixt), conform legislatiei aplicabile in vigoare,
  • Actualizarea Anexei 3.1.B- 5 - Descrierea indicatorilor,
  • Actualizarea Modelului D – Macheta privind analiza si previziunea financiara,
  • Includerea in cadrul documentelor ce trebuie aduse de catre solicitanti in etapa precontractuala, in conformitate cu prevederile HG93/2016, a Formularului nr.1 - "Fisa de fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat din fonduri europene”,
  • Revizuirea Anexa 3.1.B-6 - Contract de finantare (model orientativ) prin includerea in cadrul acesteia doar a clauzelor contractuale specifice ale modelului orientativ al Contractului de finantare, care se integreaza in Anexa 10.8 „Forma de contract – model orientativ al Contractului de finantare” la Ghidul solicitantului, Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare,
  • Actualizarea Modelului D – Macheta privind analiza si previziunea financiara.

Totodata, pentru a veni in sprijinul potentialilor solicitanti, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a publicat un exemplu orientativ pentru determinarea indicatorilor aferenti proiectelor depuse in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI si POR/2016/3/3.1/B/1/BI. Respectivul document nu face parte din Ghidul Specific.

GHID SPECIFIC 3.1.B 26 mai 2017.rar
Sinteza modificari_26 mai.doc
Exemplu orientativ pentru determinarea indicatorilor.xls

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022