Modificarea Ghidului specific 10.1 Apel dedicat Ministerului Educatiei Nationale

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu numarul POR/10/2018/10/10.1a/APC/7regiuni si POR/10/2018/10/10.1b/APC/7regiuni, apeluri dedicate Ministerului Educatiei Nationale, aferente Axei prioritare 10, Obiectivul specific 10.1 - Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.

Ghidul solicitantului se modifica astfel: la sectiunea 2.2 "Perioada de depunere a proiectelor", data si ora de inchidere a proiectelor se modifica si devine "25.02.2019, ora 12.00".

Ordin de modificare

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022