Modificarea Ghidului specific 10.3 invatamant universitar

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 10.3 Cresterea relevantei invatamantului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive, ce contine conditii specifice pentru accesarea fondurilor in cadrul programului.
 
Principalele modificari sunt:
• Prelungirea termenului de depunere a cererilor de finantare
• Completarea Grilei de evaluare tehnica si financiara cu exemple de calcul a punctajului.
 
Descarca Ghidul solicitantului
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022