Modificarea Ghidului specific al solicitantului - 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila

MDRAP a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI”.
 
Principalele modificari prevad:
- Prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pana la data de 21 iunie 2018, ora 12.00;
- Introducerea posibilitatii de semnare si de depunere a cererilor de finantare, inclusiv a anexelor, de catre o persoana imputernicita de catre reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat;
- Completarea modalitatilor de dovedire a complementaritatii activitatilor din cererile de finantare.
 
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ghid specific
Descarca Ordin de modificare

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022