Modificarea Ghidurilor solicitantului aferente Axei prioritare 3, PI 3.1, Operatiunea B - Cladiri publice, POR 2014-2020

AM POR 2014-2020 (MDLPA) a emis Ordinul nr. 41/12.01.2023 de modificare a Ghidurilor Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI,  POR/2016/3/3.1/B/1/BI, POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, POR/2017/3/3.1/B/2/BI, POR/2018/3/3.1/B/2/SV, POR/2019/3/3.1/B/ITI/2, POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM si POR/2020/3/3.1/B/ITI/3, Axa prioritara 3 - Sprijinirea  tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri publice.

Modificarile vizeaza ghidurile solicitantului, Sectiunea 4.2, criteriul punctul I., subpunctul i., litera C. si se refera la paragrafele:

 „ATENTIE: Sursa de energie (instalatia/capacitatea de producere a energiei) se dimensioneaza pentru utilizarea energiei produse doar pentru acoperirea necesarului anual de energie al cladirii/cladirilor componente ale proiectului (nu se distribuie energie in sistem).

Cu toate acestea, in cazul existentei unui surplus, acesta poate fi redistribuit in mod gratuit, daca e cazul, pentru cladirea/cladirile care nu face/fac obiectul proiectului, dar care sunt detinute de solicitant si sunt amplasate in acelasi perimetru/parcela/adresa a solicitantului, cu conditia racordarii directe la instalatia de furnizare a energiei utilizand surse regenerabile si eventual a contorizarii energiei redistribuite.”,   

care se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„ATENTIE: Sursa de energie (instalatia/capacitatea de producere a energiei) se dimensioneaza pentru utilizarea energiei produse doar pentru acoperirea necesarului anual de energie al cladirii/cladirilor componente ale proiectului.”

Ordinul 41 a intrat in vigoare in data de 13.01.2023.

Descarca Ordinul nr. 41/12.01.2023

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022