Modificari la Ghidul Solicitantului pentru proiectele de regenerare a comunitatilor defavorizate

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a modificat Ghidul solicitantului pentru proiectele de regenerare fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale finantate prin Programul Operational Regional.

Principalele prevederi se refera la:

  • Modificarea alocarii financiare a apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1 conform Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii urbane durabile - Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile
  • Revizuirea Anexei 3 - Grila ETF aferenta apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1 prin corectarea punctajelor aferente subcriteriilor (a, b, c) ale criteriului 8.2.1 Gradul total de indatorare

Descarca Ghidul
Descarca Ordinul de ministru

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022