Prelungirea perioadei de depunere a proiectelor vizand apelul 8.1.A - Ambulatorii

Modificarea Anexei „Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale”, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1 ”Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate”, Operatiunea A – Ambulatorii, a fost aprobata in data de 19.10.2018, prin Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 5990/19.10.2018
 
Modificarea prevede prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finantare pana la data de 21.12.2018, ora 12:00.
 
Descarca Ghid specific 19.10.2018
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022