Prelungirea termenului de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/in parteneriat

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/in parteneriat, aferent Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila, pana la data de 30.08.2019, ora 12.00.

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.

Descarca Ordin de modificare