Termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte Obiectivul Specific 8.1B – Centre comunitare integrate a fost prelungit

Prin Ordinul Ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei nr.3875/29.09.2020 s-a modificat Sectiunea 2.2. Perioada in care pot fi depuse cererile de finantare din cadrul Ghidului solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr.POR/8/8.1/B/1/7 regiuni din cadrul Axei prioritare 8, Prioritatea de investitii 8.1, Obiectivul specific 8.1, Operatiunea B „Centre comunitare integrate”, respectiv:
Data si ora lansarii apelului de proiecte: 20.01.2020, ora 12.00
Data si ora inchiderii apelului de proiecte: 31.12.2020, ora 12.00.

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.

Descarca Ordin

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022