Prioritatea 5.2 apel 1

licitatie inchisa

Axa prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.2, Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului

Obiectivul specific al acestei prioritati este reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul Bucuresti.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
In cadrul acestei prioritati de investitie sunt vizate reconversia functionala si/sau reutilizarea unor terenuri si suprafete abandonate si neutilizate din interiorul oraselor si transformarea lor in zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Categorii de beneficiari eligibili:
- Unitate administrativ-teritoriala, precum si sectoare ale Municipiului Bucuresti, definita conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, din mediul urban, cu exceptia municipiilor resedinta de judet,.
- Parteneriate intre unitatile administrativ teritoriale mentionate anterior si unitatile administrativ teritoriale judet

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 15,75 mil Euro.

Care este perioada in care pot fi depuse proiectele?
Data si ora lansarii cererii de proiecte: 25.03.2016, ora 16.00
Data si ora incepere depunere de proiecte: 25.05.2016, ora 12.00
Data si ora inchiderii cererii de proiecte: 25.11.2016, ora 14.00

Ghidul solicitantului - Prioritatea 5.2 (versiune finala - actualizat 21.03.2017)

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022