Identitate vizuala

Manual de identitate vizuala

In conformitate cu prevederile regulamentelor europene privind informarea si publicitatea proiectelor dezvoltate cu fonduri europene, publicul larg trebuie informat in ce priveste contributia Uniunii Europene la implementarea politicilor de dezvoltare cu scopul de a sprijini promovarea transparentei utilizarii fondurilor europene, generand astfel incredere in procesul de alocare si utilizare a acestora.

Pentru a raspunde cerintelor din regulamentele europene si pentru a promova o imagine unitara si profesionista a finantarilor alocate in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, a fost elaborat un Manual de Identitate Vizuala dedicat acestui program.

Manualul promoveaza Programul Operational Regional 2014-2020 sub brandul REGIO stabilind elementele de identitate vizuala ce pot fi utilizate pentru informare si publicitate si regulile de utilizare a acestor elemente.

Poate fi utilizat si un alt model decat cele disponibile prin Manualul de Identitate Vizuala Regio cu conditia ca acesta sa fie creat respectandu-se indicatiile si proportiile indicate in manual.

Beneficiarii sunt obligati ca toate produsele de comunicare realizate in cadrul proiectelor finantate prin Regio sa corespunda cerintelor din Manualul de Identitate Vizuala. Prin produse de comunicare se intelege: fluturasi, pliante, brosuri, afise, bannere, comunicate de presa, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, insertii in presa scrisa, standuri expoziţionale, autocolante, materiale promotionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul si rezultatele acestuia.

Beneficiarii sunt obligati sa anunte prin comunicate de presa inceperea si incheierea activitatilor din proiect, asigurandu-se ca acestea sunt preluate de presa in formatul in care a fost difuzat si care trebuie sa raspunda cerintelor de vizibilitate din manual. De asemenea, la finalizarea proiectului, beneficiarul va publica o informare asupra proiectului si a rezultatelor sale in ziarul local cu „cea mai mare audienta conform Studiului National de Audienta realizat de Biroul Roman de Audit al Tirajelor”.

In vederea informarii publicului larg, mass-media si potentialilor beneficiari, continutul Manualului de Identitate Vizuala REGIO este disponibil pe aceasta pagina web in format PDF.

Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, acestia vor primi la contractare un CD cu formatul editabil al Manulului de Identitate Vizuala Regio (toate elementele de identitate construite), iar la seminariile de informare in vederea contractarii vor primi informatii despre procedura de avizare a materialelor de informare si publicitate.

Avizarea materialelor de informare şi publicitate editate de către beneficiarii de finantare din Programul Operational Regional 2014-2020 se realizeaza de catre un expert desemnat din cadrul ADR Nord-Est - Biroului Comunicare Regionala, respectand următoarea metodologie:

  • cererile de avizare se primesc pe e-mail, la Biroul de Comunicare Regionala adresa publicitate@adrnordest.ro, având la subiect: Ref. Cerere de avizare materiale informare si publicitate - Proiect cod SMIS nr., cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de lansarea si utilizarea materialelor
  • raspunsul privind avizarea sau respingerea materialelor de informare si publicitate este dat beneficiarului in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii
  • in caz de respingere, se solicita clarificari iar beneficiarul este obligat sa pregateasca si sa transmita spre avizare un material corectat.

Manual identitate vizuala POR 2014-2020

Situatie proiecte

Cauta fonduri