Prioritatea 9b / Obiectivul Specific 13.1

licitatie inchisa

Axa Prioritara 13: Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii

Prioritatea 9b Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale

Obiectivul Specific 13.1 Imbunatatirea Calitatii Vietii Populatiei In Orasele Mici Si Mijlocii Din Romania

Apelul de proiecte cu nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI se adreseaza oraselor si municipiilor sub 100.000 de locuitori, cu exceptia municipiilor resedinta de judet.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:

  1. Imbunatatirea serviciilor sociale, educationale si cultural-recreative (In aceasta categorie sunt incluse activitatile eligibile privind construirea/ extinderea/ finalizarea/ modernizarea/ reabilitarea si dotarea cladirilor in care se desfasoara sau se vor desfasura activitati sociale, educationale, culturale si recreative).
  2. Imbunatatirea spatiilor publice urbane (In aceasta categorie sunt sprijinite activitatile eligibile privind construirea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii publice urbane).

Investitiile realizate prin proiect trebuie justificate din perspectiva contributiei lor la revitalizarea fizica, sociala si economica (a se vedea P.I. 9b) si la imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii, respectiv, in functie de nevoile locale identificate si de activitatile proiectului, la:

  • reducerea excluziunii socio-spatiale sau sociale a locuitorilor, mai ales a celor ce fac parte din grupurile vulnerabile;
  • dezvoltarea capitalului uman (inscrierea in invatamantul anteprescolar si prescolar, reducerea abandonului scolar, in principal in randul grupurilor vulnerabile etc);
  • dezvoltarea posibilitatilor de petrecere a timpului liber;
  • reducerea infractionalitatii;
  • imbunatatirea conditiilor de locuire pentru grupurile vulnerabile;
  • imbunatatirea accesibilitatii, atractivitatii si calitatii mediului urban etc;

Categorii de beneficiari eligibili:

  • Unitatile administrativ-teritoriale orase/municipii, definite conform Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata, cu exceptia celor 40 de municipii resedinta de judet .
  • Parteneriate dintre unitatile administrativ-teritoriale orase/municipii (un oras/municipiu) eligibile in cadrul O.S. 13.1 si/sau cu UAT judetul si/sau cu institutii publice cu personalitate juridica din subordinea UAT oras/municipiu/judet, acreditate ca furnizori de servicii sociale si/sau cu ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale;

Care este valoarea minima si maxima a unui proiect:
Valoare minima eligibila: 100.000 Euro
Valoarea maxima eligibila: 5.000.000 euro

Apelul de proiecte este necompetitiv, cu depunerea la termen a Cererilor de finantare, iar evaluarea acestora se va desfasura conform principiului ”primul venit, primul servit”.

Data si ora de incepere a depunerii de proiecte: 30 aprilie 2018, ora 12.00
Data si ora de inchidere a depunerii de proiecte: 30 august 2018, ora 12.00 1 octombrie 2018, ora 16.00

Descarca Ghid specific final actualizat 29.08.2018
Descarca Ordin de modificare

Anexa 13.1.3.a - Grila conformitatii si calitatii SF DALI HG nr. 28_2008
Ordin 1861_05.06.2019

Alte versiuni:

Descarca Ghid specific Obiectivul Specific 13.1 - 28.03.2018
Descarca Ordin de aprobare

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022