Prioritatea 1.1 / Operatiunea C [apel 2020]

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat in data de 7 ianuarie 2020, pentru consultare publica “Ghidului Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 1 ”Promovarea transferului tehnologic” Prioritatea de investitie 1.1, C - IMM sau IMM in parteneriat cu entitatile de inovare si transfer tehnologic (ITT) pentru investitii de transfer tehnologic”.

Conform comunicatului oficial AM POR, ghidul, in forma actuala, propusa spre consultare publica, implementeaza o serie de masuri de simplificare, printre care:
•    transformarea apelulului din competitiv in necompetitiv
•    clarificarea tipului de investitie care se doreste a fi finantat prin transfer tehnologic prin impunerea limitarilor necesare pentru a se evita achizitia exclusiva de echipamente performante
•    includerea posibilitatii completarii cererilor de finantare
•    realizarea etapei de conformitate administrativa si eligibilitate pe baza de declaratii si verificarea propiu-zisa a documentelor in etapa de precontractare/contractare

Eventualele observatii asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de email info@mdrap.ro, pana la data de 10.01.2020, ora 12.00 15.01.2020, ora 12.00. Observatiile si comentariile acceptate se vor regasi in forma finala a ghidului specific.

AM POR precizeaza ca nu se va raspunde la solicitarile transmise de catre potentialii solicitanti care implica analize privind  incadrarea in prevederile ghidului specific, respectiv privind respectarea criterilor de conformitate/eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificari numai pentru solicitantii la finantare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

Ghid in consultare