Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.3C

Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.3/C/1 Dezinstitutionalizare copii

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale”. Pentru indeplinirea acestui obiectiv specific, grupurile vulnerabile: persoane varstnice, persoane cu dizabilitati, copii  vor constitui grupul tinta al cate unui apel dedicat. Acest apel este dedicat grupului vulnerabil ”copii”, in vederea dezinstitutionalizarii copiilor aflati in centre de plasament care urmeaza sa fie inchise cu prioritate si care functioneaza in judetele care nu au inchis nici un centru de plasament, in judetele in care functioneaza peste 3 centre de plasament clasice sau a centrelor de plasament clasice in care sunt ingrijiti peste 70 copii.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
•    reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fara componenta rezidentiala, destinata copiilor
•    constructia/reabilitarea/modernizarea/dotarea de case de tip familial/apartamente, etc., pentru copii

Categorii de beneficiari eligibili:
Solicitantii de finantare sunt Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetele selectate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie pentru implementarea planurilor de dezinstitutionalizare. Acestea pot incheia parteneriate cu:
A.    Unitati administrativ-teritoriale, alte entitati de drept public aflate in subordinea UAT si care desfasoara activitati in domeniul social.
B.    Entitati de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale pentru copii, conform legislatiei aplicabile in vigoare:
•    asociatii si fundatii constituite in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania,
•       unitati de cult/ structuri ale cultelor apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania  si constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundatii si asociatii constituite de culte
In cazul in care solicitantul de finantare este un parteneriat, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului va face parte in mod obligatoriu din parteneriat.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Ghidul Specific este in consultare publica, eventualele observatii si propuneri putand fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, pana la data de 21.01.2017.

Ghidul Specific Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.3/C/1 Dezinstitutionalizare copii (varianta in consultare - decembrie 2016)

Cauta proiecte

Cauta fonduri