Prioritatea 10.1 / Obiectivul Specific 10.3

AM POR a publicat spre consultare publica, Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei Prioritare 10 – „Imbunatatirea infrastructurii educationale", Prioritatea de investitii 10.1 – „Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare", Obiectiv Specific 10.2 – „CREȘTEREA RELEVANȚEI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI TERȚIAR UNIVERSITAR IN RELAȚIE CU PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI SECTOARELE ECONOMICE COMPETITIVE".

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro , pana la data de 11 august 2017.

Descarca Ghidul Solicitantului 10.3

Cauta fonduri