Prioritatea 1.2 - Research Valorization

Axa Prioritara 1, Prioritatea de Investitii 1.1, Operatiunea 1.2 - Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii "Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate" in Romania

Programul de fata vizeaza sustinerea financiara a proiectelor beneficiare de coaching in cadrul Programului de Valorizare a Cercetarii (RVP) implementat in cadrul proiectului de Asistenta Tehnica sub acordul realizat intre DG REGIO si Banca Mondiala, pentru continuarea dezvoltarii unor produse inovative si acordarii de servicii stiintifice si tehnologice de inalt nivel in domenii prioritare.

Beneficiari eligibili
Pot aplica exclusiv beneficiarii cu proiecte prevazute in Anexa 11.1.

Tip de actiuni sprijinite
Activitati specifice cu caracter de cercetare-dezvoltare si abordare multi-sectoriala, implementate in vederea facilitarii transferului tehnologic si introducerii pe piata a rezultatelor cercetarii, in concordanta cu domeniile prioritare identificate in cadrul Strategiilor de Specializare Inteligenta a regiunilor de dezvoltare Nord-Est si Nord-Vest.

Actiunile vizate converg la sprijinirea echipelor de cercetare selectate, cu potential ridicat, pentru a le asigura imbunatatirea tehnologiilor, dezvoltarea produselor / serviciilor / proceselor inovative cu rol in transferul tehnologic, identificarea pietelor de desfacere si a oportunitatilor de comercializare, precum si imbunatatirea parteneriatului cu mediul privat.

Efectele asteptate sunt: posibila comercializare pentru unele echipe, iar, pe termen mai lung, pentru echipele de cercetare, constientizarea factorilor cheie de succes in comercializare si o mai buna orientare spre piata in viitor.

Tip de proiecte
Acest tip de proiecte este de tip inchis, non-competitiv, destinat proiectelor prevazute in Anexa 11.1 la prezentul Ghid.

Alocare financiara 
Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 250.000 Euro.

Valoare finantare nerambursabila 
Valoarea finantarii nerambursabile solicitate este de minimum 10.000 euro si maximum 50.000 euro. De asemenea, se aplica criteriile de limitare a finantarii cu privire la ajutorul de minimis in conformitate cu prevederile schemei de minimis aplicabile. Valoarea nerambursabilă este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielii. 

Termen limita de transmitere observatii
Eventualele observatii asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de e-mail info@mdrap.ro, pana la data de 08.12.2020, ora 14.00. Observatiile si comentariile acceptate se vor regasi in forma finala a ghidului specific.

Documentul este realizat cu sprijinul Bancii Mondiale, pentru intarirea capacitatii administrative pentru organismele intermediare din cadrul POR si pentru autoritatea de management.

Ghid in consultare