Prioritatea 10.1 / Obiectivul Specific 10.1b

Ghidul specific pentru Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1, Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului a fost lansat in consultare publica.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat in data de 05.10.2017, spre consultare publica, Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Investitiile prevazute in cadrul apelurilor de proiecte vizeaza invatamantul primar si gimnazial. Pentru atingerea obiectivului specific al acestei prioritati de investitie sunt avute in vedere urmatoarele tipuri de investitii: construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare).

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pana la data de 20.10.2017.

Aceasta prioritate de investitie se adreseaza unitatilor administrativ-teritoriale si institutiilor administratiei publice locale.

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansarii apelului de proiecte.

Descarca ghid specific 10.1b

Cauta fonduri