Prioritatea 14.1 / Obiectivul Specific 14.1

licitatie inchisa

Prioritatea de investitii 14.1 Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale

Obiectivul Specific 14.1 Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiuni:

  • constructia spitalelor regionale de urgenta
  • dotarea spitalelor regionale de urgenta .

Solicitantul eligibil la finantare in cadrul prezentului apel: Ministerul Sanatatii

Care este valoarea minima si maxima a unui proiect:

Valoarea minima eligibila trebuie sa depaseasca 50.000.000 euro

In cadrul prezentului apel de proiecte, valoarea finantarii nerambursabile acordata de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) pentru cele 3 proiecte majore din cadrul celor 3 regiuni (Nord Est, Nord Vest si Sud Vest) este de 141 000 000 euro.

Tinand cont de bugetul si de particularitatea proiectelor alaturi de tipul solicitantului eligibil, procentul integral aferent contrapartidei nationale, va reprezenta rata de confinantare din partea solicitantului pentru fiecare proiect depus. Aceasta trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea nerambursabila solicitata (FEDR).

Tipul de apel este: Lista de proiecte prioritare preidentificate in regiunile Nord Est (Iasi), Sud Vest (Craiova) si Nord Vest (Cluj-Napoca).

Data si ora de incepere a depunerii de proiecte: 15 octombrie 2019, ora 08.00;

Data si ora de inchidere a depunerii de proiecte: 15 aprilie 2020, ora 23.00;

Ghid specific 14.10.2019
Ordin de aprobare

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022