Prioritatea 9.1

Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban
Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)  

------------------------------------------  

AM POR a publicat in data de 10.07.2020, Instructiunea nr. 161/2020 prin care se prelungeste termenul de depunere pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi pana la data de 31 august 2020, ora 17.00 si se actualizeaza Anexa 11-Macheta financiara.

Instructiunea nr. 161/2020
Macheta financiara

------------------------------------------  

In data de 13.05.2020, AM POR a emis Instructiunea nr. 152/2020 prin care se prelungeste termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, Axa prioritara 9, Prioritatea de Investitii 9.1 – Dezvoltare Locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC), Programul Operational Regional 2014-2020, pana la data de 31.07.2020, ora 17.00.

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.

Descarca Instructiunea 152

------------------------------------------  

In data de 28.04.2020, MFE si MLPDA (AM POR) au aprobat procedura de modificare a Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL).

Procedura are scopul de a furniza o descriere detaliata a etapelor ce trebuie parcurse de catre Comitetul Comun pentru modificarea SDL pentru aprobarea solicitarilor de modificare a SDL-urilor propuse de catre GAL-uri.

Invitam Grupurile de Actiune Locala ale caror strategii au fost selectate la finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020 si Axa 9 POR 2014-2020, conform listei de aici [click], sa consulte cu atentie procedura mentionata.

Procedura de modificare SDL
Ordin pentru constituirea Comitetului Comun pentru modificarea SDL

GAL-uri Regiunea Nord-Est – Etapa a III-a a mecanismului DLRC

------------------------------------------ 

AM POR 2014-2020 a publicat in data de 03.04.2020, Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI si POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

Corrigendumul nr. 1 la ghid a fost aprobat prin ordinul ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei nr. 1387/2.04.2020.

Modificarile din cadrul ghidului specific se regasesc mentionate in documentul Sinteza modificari corrigendum 1 ghid 9.1 2020.

Ghid specific 03.04.2020 - FINAL
Sinteza modificari
Ordin modificare

------------------------------------------ 

AM POR a publicat in data de 22.10.2019, Ghidul solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) - varianta finala.

Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice si se adreseaza beneficiarilor eligibili pentru PROIECTELE aferente celor 37 de Strategii de Dezvoltare Locala, selectate la finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, conform listei de aici [click].

Ghidul solicitantului contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, referitoare la: specificitatea proiectelor, documentele solicitate, criteriile de verificare, o descriere a etapelor de verificare si contractare a proiectelor, precum si instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS.

Depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 23.10.2019, ora 10.00.

Pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 31 decembrie 2021, ora 10.00, iar pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, cererile de finantare vor putea fi transmise pana pe 01.06.2020, ora 17.00 31.07.2020, ora 17.00., 31 august 2020, ora 17.00.

Ghid specific 22.10.2019
Ordin de aprobare ghid specific
Orientari GAL etapa III
Ordin de aprobare Orientari GAL
Ordin de aprobare schema ajutor de minimis