Prioritatea 9.1

Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban
Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)  

------------------------------------------  

29.03.2022 - Se prelungeste termenul de depunere a proiectelor din cadrul apelului POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI

AM POR 2014-2020 a publicat Ordinul MDLPA nr.470/29.03.2022 de prelungire a termenului de depunere a proiectelor in cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

Cu data prezentului ordin, „Sectiunea 2.2  - Care este perioada in care pot fi depuse proiectele?” din „Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte  POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI - Axa prioritara  9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investitii 9.1 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)” aprobat prin Ordinul MDLPA nr. 2953/22.10.2019, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Ordinul MLPDA nr. 1387/2020 si Ordinul MLPDA nr. 4078/2020, se modifica dupa cum urmeaza:

“Data lansarii cererii de proiecte: 22.10.2019
Data si ora de incepere a depunerii de proiecte: 23.10.2019, ora 10.00. 
Data si ora de inchidere a depunerii de proiecte: 29.04.2022, ora 10.00.”

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.

Ordinul MDLPA nr.470/29.03.2022

------------------------------------------  

20.12.2021 - A fost prelungita perioada de depunere pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI

Prin Ordinul MLPDA nr. 1897/16.12.2021 s-a aprobat prelungirea termenului de depunere in cadrul apelurilor de proiecte din cadrul axei 9, PI 9.1, respectiv POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI pana la 31.03.2022, ora 10.

Ordin 1897/16.12.2021

------------------------------------------  

18.08.2021 - Corrigendum nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2021/9/9.1/2/Intreprinderi si pentru apelul POR/2021/9/9.1/3/Intreprinderi

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 a publicat corrigendum nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelurile 2 si 3 de proiecte pentru intreprinderile de economie sociala de insertie din cadrul Axei prioritare 9, PI 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2021/9/9.1/2/Intreprinderi a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr. 1186/2021, iar Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2021/9/9.1/3/Intreprinderi a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr. 1187/2021. Conform corrigendum nr. 1, termenul limita de implementare a proiectelor de economie sociala de insertie din cadrul axei prioritare 9 este 31 decembrie 2023.

Corrigendum 1 Ghid apel 2
Ordin 1186/2021
Corrigendum 1 Ghid apel 3
Ordin 1187/2021

------------------------------------------ 

08.07.2021 - A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru al treilea apel de proiecte pentru intreprinderi de economie sociala de insertie POR/2021/9/9.1/3

AM POR a publicat Ghidul solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/3/Intreprinderi, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr. 967 din 8.07.2021 si se adreseaza beneficiarilor eligibili pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala prin mecanismul DLRC, selectate la finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Ghidul solicitantului contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii celui de-al treilea apel de proiecte pentru intreprinderi de economie sociala de insertie, POR/2021/9/9.1/3/Intreprinderi.

Depunerea proiectelor se va face in perioada 14.07.2021, ora 10.00 - 15.09.2021, ora 14.00. 15.12.2021, ora 14.00

Ghid specific Intreprinderi apel 3
Ordin de aprobare

Ordinul MDLPA 1260/08.09.2021

------------------------------------------  

09.04.2021 - A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru al doilea apel de proiecte pentru întreprinderi de economie sociala de insertie POR/2021/9/9.1/2

AM POR 2014-2020 a publicat Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 520 din 9.04.2021 şi se adresează beneficiarilor eligibili pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală prin mecanismul DLRC, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii celui de-al doilea apel de proiecte pentru întreprinderi de economie socială de inserție, POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi.

Depunerea proiectelor se va face în perioada 13.04.2021, ora 10.00 - 14.06.2021, ora 14.00.

Ghid specific Intreprinderi

Ghid SDL

Ordin de aprobare

------------------------------------------  

12.11.2020 - Modificarea Ghidului solicitantului pentru Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)

AM POR 2014-2020 a publicat Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI si POR/2019/9/9.1/1/ Intreprinderi, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

Principalele modificari vizeaza:

  • Actualizarea Anexei 2 – Grila de verificare- sectiunea intreprinderi de economie sociala de insertie in conformitate cu prevederile ghidului specific si a Ordinului pentru schema de minimis privind intreprinderile de economie sociala de insertie
  • Detalierea prevederilor privind procedura de verificare si contractare PI 9.1.

Restul modificarilor din cadrul ghidului specific se regasesc in documentul Sinteza modificari.

Corrigendum nr.2 – 11.11.2020
Sinteza modificari
Ordin de modificare 4078/11.11.2020

------------------------------------------  

AM POR a publicat in data de 10.07.2020, Instructiunea nr. 161/2020 prin care se prelungeste termenul de depunere pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi pana la data de 31 august 2020, ora 17.00 si se actualizeaza Anexa 11-Macheta financiara.

Instructiunea nr. 161/2020
Macheta financiara

------------------------------------------  

In data de 13.05.2020, AM POR a emis Instructiunea nr. 152/2020 prin care se prelungeste termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, Axa prioritara 9, Prioritatea de Investitii 9.1 – Dezvoltare Locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC), Programul Operational Regional 2014-2020, pana la data de 31.07.2020, ora 17.00.

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.

Descarca Instructiunea 152

------------------------------------------  

In data de 28.04.2020, MFE si MLPDA (AM POR) au aprobat procedura de modificare a Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL).

Procedura are scopul de a furniza o descriere detaliata a etapelor ce trebuie parcurse de catre Comitetul Comun pentru modificarea SDL pentru aprobarea solicitarilor de modificare a SDL-urilor propuse de catre GAL-uri.

Invitam Grupurile de Actiune Locala ale caror strategii au fost selectate la finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020 si Axa 9 POR 2014-2020, conform listei de aici [click], sa consulte cu atentie procedura mentionata.

Procedura de modificare SDL
Ordin pentru constituirea Comitetului Comun pentru modificarea SDL

GAL-uri Regiunea Nord-Est – Etapa a III-a a mecanismului DLRC

------------------------------------------ 

AM POR 2014-2020 a publicat in data de 03.04.2020, Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI si POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

Corrigendumul nr. 1 la ghid a fost aprobat prin ordinul ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei nr. 1387/2.04.2020.

Modificarile din cadrul ghidului specific se regasesc mentionate in documentul Sinteza modificari corrigendum 1 ghid 9.1 2020.

Ghid specific 03.04.2020 - FINAL
Sinteza modificari
Ordin modificare

------------------------------------------ 

AM POR a publicat in data de 22.10.2019, Ghidul solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) - varianta finala.

Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice si se adreseaza beneficiarilor eligibili pentru PROIECTELE aferente celor 37 de Strategii de Dezvoltare Locala, selectate la finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, conform listei de aici [click].

Ghidul solicitantului contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, referitoare la: specificitatea proiectelor, documentele solicitate, criteriile de verificare, o descriere a etapelor de verificare si contractare a proiectelor, precum si instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS.

Depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 23.10.2019, ora 10.00.

Pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 31 decembrie 2021, ora 10.00, 29 aprilie 2022, ora 10.00 iar pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, cererile de finantare vor putea fi transmise pana pe 01.06.2020, ora 17.00 31.07.2020, ora 17.00., 31 august 2020, ora 17.00.

Ghid specific 22.10.2019
Ordin de aprobare ghid specific
Orientari GAL etapa III
Ordin de aprobare Orientari GAL
Ordin de aprobare schema ajutor de minimis

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022