Se prelungeste termenul de depunere a proiectelor din cadrul apelului POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI

AM POR 2014-2020 a publicat Ordinul MDLPA nr.470/29.03.2022 de prelungire a termenului de depunere a proiectelor in cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

Cu data prezentului ordin, „Sectiunea 2.2  - Care este perioada in care pot fi depuse proiectele?” din „Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte  POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI - Axa prioritara  9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investitii 9.1 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)” aprobat prin Ordinul MDLPA nr. 2953/22.10.2019, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Ordinul MLPDA nr. 1387/2020 si Ordinul MLPDA nr. 4078/2020, se modifica dupa cum urmeaza:

“Data lansarii cererii de proiecte: 22.10.2019
Data si ora de incepere a depunerii de proiecte: 23.10.2019, ora 10.00. 
Data si ora de inchidere a depunerii de proiecte: 29.04.2022, ora 10.00.”

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.

Ordinul MDLPA nr.470/29.03.2022

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022