Prioritatea 2.1B

Axa Prioritara 2, Prioritatea de Investitii 2.1, Apel de proiecte 2.1B Incubatoare de afaceri

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
    Investitii finantabile prin ajutor de stat regional:
•    Crearea/extinderea incubatoarelor de afaceri, prin construirea, extinderea spatiilor aferente
•    Dotarea incubatoarelor de afaceri cu active corporale, necorporale
    Investitii finantabile prin ajutor de minimis:
•    Dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul incubatoarelor de afaceri

Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu investitii in active corporale, finantabile prin ajutor de stat regional (crearea, extinderea, dotarea incubatoarelor de afaceri). Este optionala includerea, in proiect, a investitiilor in active necorporale finantabile prin ajutor de stat regional sau a investitiilor finantabile prin ajutor de minimis (e.g. dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul incubatoarelor de afaceri).

Categorii de beneficiari eligibili:
•    entitatile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publica a administratiei publice locale, institutia sau consortiul de institutii de invatamant superior acreditate, institutele, centrele si statiunile de cercetare dezvoltare, camerele de comert sau persoana juridica de drept privat care infiinteaza un incubator de afaceri) sau parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri;
•    asocierile in participatie, realizate in conditiile legii, intre un fondator autoritate publica si, dupa caz:
-    una sau mai multe persoane juridice de drept privat;
-    una sau mai multe persoane juridice infiintate in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
-    un patronat sau un sindicat inregistrat conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-    o persoana juridica ce functioneaza conform Legii camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 20,60 mil. Euro.
Valoarea finantarii nerambursabile a unui proiect: minim 200.000 EUR si maxim 7.000.000 EUR (cursul de schimb valutar InforEuro data lansarii apelului)
Valoarea maxima a ajutorului in regim de minimis este de 200.000 EUR si nu poate depasi 20% din valoarea eligibila totala.

Ghid specific in consultare publica pana la data de 21 martie 2017

Cauta fonduri