Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.3B

Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.3/B/1 Grup vulnerabil: persoane cu dizabilitati

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta Obiectivul Specific 8.3. – „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale”. Pentru indeplinirea acestui obiectiv specific, grupurile vulnerabile: persoane varstnice, persoane cu dizabilitati, copii vor constitui grupul tinta al cate unui apel dedicat. Acest apel este dedicat persoanelor cu dizabilitati.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
•    reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centrelor de zi, destinate persoanelor cu dizabilitati
•    constructia/reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati.

Categorii de beneficiari eligibili:
•    Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
•    Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in parteneriat cu Unitatile Administrativ Teritoriale si /sau ONG-uri.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Ghidul Specific este in consultare publica, eventualele observatii si propuneri putand fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, pana la data de 04.02.2017, ora 16:00.

Ghidul Solicitantului - P.O.R./8/8.1/8.3/B/1

Situatie proiecte

Cauta fonduri