Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.1A

Prioritatea 8.1/ Obiectivul specific 8.1/ Operatiunea A - Ambulatorii

Unul dintre obiectivele specifice ale Axei prioritare 8 este Obiectivul 8.1 – „Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate” . Pentru indeplinirea acestui obiectiv specific, investitiile in infrastructura ambulatoriilor si in infrastructura centrelor comunitare integrate, vor constitui operatiuni ale cate unui apel dedicat.

Operatiunea A este dedicata investitiilor de tipul reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii ambulatoriilor , inclusiv a celor provenite din reorganizarea/rationalizarea spitalelor mici, ineficiente, investitii ce vor contribui la accesul sporit la servicii preventive si de terapie de prima linie a persoanelor sarace si celor din zonele cu acces redus.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii: Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/ rationalizarea spitalelor mici, ineficiente.

Categorii de beneficiari eligibili:
A. Unitati administrativ-teritoriale , definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
B. Forme asociative intre unitatile administrativ-teritoriale mentionate la punctul A.

Tipul apelului de proiecte : necompetitiv cu termen limita de depunere 6 luni.

Alocarea financiara in cadrul acestui apel de proiecte este de 42 247 063 euro pentru Regiunea Nord-Est, din care 21 554 624 euro FEDR si 20 692 439 euro cofinantare din bugetul de stat.

Valoare minima eligibila : 100 000 euro
Valoare maxima eligibila : 2 300 000 euro

Ghidul solicitantului 8.1.A „Ambulatorii” a fost lansat in consultare publica in data de 08 decembrie 2017

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, pana la data de 22 decembrie 2017.

Raspunsurile la eventualele observatii si propuneri, se vor centraliza si se vor publica concomitent cu ghidul specific in vederea lansarii apelului de proiecte.

Descarca Ghid