Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.3C [apel 3] [2020]

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (AM POR) a publicat in data de 24.02.2020 spre consultare publica Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C-apel 3, grup vulnerabil: „copii”.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

Prioritatea de investitie 8.1 sprijina investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale.

Finantarea disponibila in cadrul acestui apel se adreseaza furnizorilor de servicii sociale, singuri sau in parteneriat, ce propun proiecte privind dezinstitutionalizarea copiilor din centrele de plasament pe care urmeaza sa le inchida.
Valoarea minima a unui proiect este de minimum 200.000 euro, iar cea maxima de 1 milion euro.

Ghidul a fost revizuit in urma inchiderii primelor doua apeluri dedicate grupului vulnerabil „copii”, pentru relansarea celui de-al treilea apel, fiind necesara modificarea criteriilor de eligibilitate.

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise in format editabil, la adresa info@mdrap.ro in termen de 5 zile de la publicarea documentului pe site (29 februarie 2020, ora 24:00).

Consulta Ghidul!